Кои сме ние

Verbund

Интегрирането на Verbund е в основата на портфолиото ни и е едно от ключовите предимства на BASF. В нашия Verbund интелигентно свързваме производствените предприятия и технологиите, за да можем ефикасно да използваме ресурсите и да извличаме ползи от опита си.

В портфолиото ни са включени уникални ползи благодарение на различните физически, технологични, пазарно ориентирани и дигитални предимства на Verbund. Със своите шест специални Verbund и приблизително 230 допълнителни производствени обекта BASF подпомага клиенти и партньори в почти всяка държава по света. Verbund е физическото интегриране на производство, пазарни платформи и технологии, които свързват бизнесите.

Системата Verbund създава ефикасни вериги на доставките, които включват както основни химикали, така и продукти с висока добавена стойност, например покрития и продукти за растителна защита. Освен това вторичните продукти от един завод могат да се използват като суровини за друг. В тази система химическите процеси изразходват по-малко енергия, произвеждат по-големи обеми и опазват ресурсите. По този начин пестим суровини и енергия, намаляваме емисиите, съкращаваме разходите за транспорт и се възползваме от синергиите. Подобни решения позволяват на BASF да запази конкурентното си предимство във всеки регион по света, като в същото време помагат на клиентите да реализират по-големи успехи.

Ще се стремим да запазим лидерските си позиции в индустрията, като създаваме и разработваме структури на Verbund и консолидираме операциите в ограничен брой високоефективни обекти.

Chart: Verbund sites worldwide