България
Кои сме ние

Служители

Нашите служители имат значителен принос за дългосрочния успех на BASF. Искаме да привличаме и задържаме талантливи кадри за компанията и да подкрепяме тяхното развитие. За целта създаваме работна среда, която вдъхновява и свързва хората. Тя се основава на взаимно доверие, уважение и всеотдайност към върховите резултати. 

Нашите служители са ключов фактор за успешното осъществяване на стратегията на BASF. Те допринасят значително към усилията ни да направим света, в който живеем, по-добър чрез иновативни и устойчиви решения. Твърдо вярваме в ползата от служители и лидери с високи професионални качества, които работят при отлични условия на труд, и затова се стремим да осигурим на екипите си нужните инструменти и умения, за да могат в бъдеще да предлагат на клиентите продукти и услуги с още по-високо ниво на диференциране и персонализиране. Като част от актуализираната корпоративна стратегия ще задълбочим ангажирането на служителите и въздействащото лидерство.

Във всичко, което правим, се стараем да спазваме международно признатите трудови и социални стандарти. Искаме нашите условия на труд да насърчават иновациите, а един от начините за постигане на това е чрез приобщаване на разнообразието. Искаме нашите служители да преуспяват и да разгръщат талантите си по най-добрия начин – предвид динамично променящата се среда, дължаща се най-вече на демографските промени и дигитализацията на работните процеси. Ученето през целия живот и индивидуалното развитие на всеки служител са в основата на това. Атрактивният ни пакет от придобивки включва възнаграждение, социални придобивки, както и предложения за балансиране на личния и професионалния живот. Следим позициите си като работодател, за да можем да продължим и в бъдеще да привличаме талантливи хора в компанията. Нашите служители са най-важните посланици на BASF.

Брой служители

В края на 2018 г. в BASF работят 122 404 служители (2017 г.: 115 490); от тях 3174 са стажанти1 (2017 г.: 3103). 3226 служители са били на временен договор (от тях 40,9% са жени). По-високият брой служители се дължи основно на придобиването на дейностите на Bayer. Освен това 2017 служители от групата на разположение към бизнеса с газ и петрол са включени в общия брой на служителите, смятано от 31 декември 2018 г.

Стажантската програма на BASF обучава студенти в технически, научни и бизнес направления, както и в сферата на търговията и занаятите.

Служители на BASF Group по региони

(Общо: 122 404, от тях 25,1% жени – към 31 декември 2018 г.)