Home Link
България
Кои сме ние
България
Кои сме ние

Служители

Нашите служители имат значителен принос за успеха на BASF. Искаме да привличаме и задържаме талантливи кадри за компанията и да подкрепяме тяхното развитие. За целта създаваме работна среда, която вдъхновява и свързва хората. Тя се основава на взаимно доверие, уважение и всеотдайност към върховите резултати. 

Two BASF employees working together

Нашите служители са ключов фактор за успешното осъществяване на стратегията на BASF. Вярваме в ползата от служители и лидери с високи професионални качества, които работят при отлични условия на труд, и затова се стремим да осигурим на екипите си нужните инструменти и умения, за да могат да предлагат на клиентите продукти и услуги с още по-високо ниво на диференциране и персонализиране. Нашата корпоративна стратегия насърчава работна атмосфера, основана на взаимно доверие, в която служителите получават пространство за оптимално развитие на техните индивидуални таланти и потенциал.

Това ни позиционира да посрещнем предизвикателствата на все по-бързо променящата се среда, демографските промени и цифровото работно място. Във всичко, което правим, ние се ангажираме да спазваме международно признатите трудови и социални стандарти. Искаме нашите условия на труд да бъдат двигател за иновации и един от начините за постигане на това е чрез включване на разнообразието. Ученето през целия живот и индивидуалното развитие на всеки служител са в основата на това. Атрактивният ни пакет от придобивки включва възнаграждение, социални придобивки, както и предложения за балансиране на личния и професионалния живот. Следим позициите си като работодател, за да можем да продължим и в бъдеще да привличаме талантливи хора в компанията. Нашите служители са най-важните посланици на BASF.

Брой служители

Към 31 декември 2020 г. броят на служителите намалява до 110,302 служители в сравнение със 117,628 служители към 31 декември 2019 г. Намалението се дължи главно на продажбата на бизнеса със строителни химикали, което засегна около 7500 служители. Компенсиращ фактор беше придобиването на полиамиден бизнес на Solvay, поради което около 1200 служители се присъединиха към BASF Group, включително служителите на Butachimie SNC и Alsachimie S.A.S. съвместни операции, както в Chalampé, Франция, които се отчитат пропорционално. Наехме 3 120 стажанти1 (2019: 3 161). 2 128 служители са били на временни договори (от които 44,0% са жени).

 

1 В BASF програмата за стажанти обучава студенти за технически, научни и бизнес професии, както и за търговски и професионални професии

Служители на BASF Group по региони

(Общо: 110,302, от тях 25,5% жени – към 31 декември 2020 г.)

employees-by-region.jpg