България
Кои сме ние

Служители

Ангажираността и овластяването на служителите са ключът към нашия успех. Искаме да привличаме и задържаме талантливи кадри за компанията и да подкрепяме тяхното развитие. За целта създаваме работна среда, която вдъхновява и свързва хората. Тя се основава на взаимно доверие, уважение и всеотдайност към върховите резултати. 

Нашите служители са ключов фактор за успешното осъществяване на стратегията на BASF. Вярваме в ползата от служители и лидери с високи професионални качества, които работят при отлични условия на труд, и затова се стремим да осигурим на екипите си нужните инструменти и умения, за да могат да предлагат на клиентите продукти и услуги с още по-високо ниво на диференциране и персонализиране.

Нашата корпоративна стратегия насърчава работна атмосфера, основана на взаимно доверие, в която служителите получават пространство за оптимално развитие на техните индивидуални таланти и потенциал.Това ни позиционира да посрещнем предизвикателствата на все по-бързо променящата се среда, демографските промени и цифровото работно място. Във всичко, което правим, ние се ангажираме да спазваме международно признатите трудови и социални стандарти.

Искаме нашите условия на труд да бъдат двигател за иновации и един от начините за постигане на това е чрез включване на разнообразието. Ученето през целия живот и индивидуалното развитие на всеки служител са в основата на това. Атрактивният ни пакет от придобивки включва възнаграждение, социални придобивки, както и предложения за балансиране на личния и професионалния живот.

За да продължим да привличаме талантливи хора в нашата компания в бъдеще, ние работим непрекъснато върху привлекателността на BASF като работодател. Нашите служители играят важна роля тук като посланици на BASF.

Брой служители

Към 31 декември 2021 г. броят на служителите се увеличава до 111,047 служители в сравнение със 110,302 служители към 31 декември 2020 г. Покачването се дължи главно на увеличението на персонала в Азиатско-Тихоокеанския регион, особено във връзка със създаването на BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd., както и за нашия нов Verbund в Джандзян, Китай. Продажбата на бизнеса с пигменти, която засегна около 2500 служители, имаше компенсиращо въздействие. Назначихме 3 028 стажанти1 (2020 г.: 3 120). 2329 служители са били на временни договори (от които 47,6% жени).

 

1 В BASF програмата за стажанти обучава студенти за технически, научни и бизнес професии, както и за търговски и професионални професии

Служители на BASF Group по региони

(Общо: 111,047, от тях 26,1% жени – към 31 декември 2021 г.)

employees-by-region-2021.png