България
Кои сме ние

Служители

Нашите служители имат значителен принос за дългосрочния успех на BASF. Искаме да привличаме и задържаме талантливи кадри за компанията и да подкрепяме тяхното развитие. За целта създаваме работна среда, която вдъхновява и свързва хората. Тя се основава на взаимно доверие, уважение и всеотдайност към върховите резултати. 

Нашите служители са ключов фактор за успешното осъществяване на стратегията на BASF. Вярваме в ползата от служители и лидери с високи професионални качества, които работят при отлични условия на труд, и затова се стремим да осигурим на екипите си нужните инструменти и умения, за да могат да предлагат на клиентите продукти и услуги с още по-високо ниво на диференциране и персонализиране. Новата ни корпоративна стратегия насърчава работна атмосфера, основана на взаимно доверие, в която служителите получават пространство за оптимално развитие на техните индивидуални таланти и потенциал.

Това ни позиционира да посрещнем предизвикателствата на все по-бързо променящата се среда, демографските промени и цифровото работно място. Във всичко, което правим, ние се ангажираме да спазваме международно признатите трудови и социални стандарти. Искаме нашите условия на труд да бъдат двигател за иновации и един от начините за постигане на това е чрез включване на разнообразието. Ученето през целия живот и индивидуалното развитие на всеки служител са в основата на това. Атрактивният ни пакет от придобивки включва възнаграждение, социални придобивки, както и предложения за балансиране на личния и професионалния живот. Следим позициите си като работодател, за да можем да продължим и в бъдеще да привличаме талантливи хора в компанията. Нашите служители са най-важните посланици на BASF.

Брой служители

Към 31 декември 2019 г. броят на служителите намалява до 117,628 служители в сравнение със 122,404 служители към 31 декември 2018 г. Това включва 6,964 служители в групата на разположение на бизнеса със строителни химикали към 31 декември 2019 г. (31 декември 2018 г. : 2,017 служители в групата на разположение към бизнеса с газ и петрол). Наехме 3,161 стажанти (2018: 3,174). 2,606 служители са били на временни договори (от които 44,0% са жени).

 

От съществено значение за намаляването на броя на заетите бяха сливането на нефтените и газовите предприятия на Wintershall и DEA в съвместно предприятие, Wintershall Dea, и продажбата на бизнеса с химикали за хартия и вода. В резултат на това броят на служителите намалява с повече от 3,000 служители.

Служители на BASF Group по региони

(Общо: 117,628, от тях 25,1% жени – към 31 декември 2019 г.)