Кои сме ние

Служители

Ангажираността и овластяването на служителите са ключът към нашия успех. Искаме да привличаме и задържаме талантливи кадри за компанията и да подкрепяме тяхното развитие. За целта създаваме работна среда, която вдъхновява и свързва хората. Тя се основава на взаимно доверие, уважение и всеотдайност към върховите резултати. 

Нашите служители са ключов фактор за успешното осъществяване на стратегията на BASF. Вярваме в ползата от служители и лидери с високи професионални качества, които работят при отлични условия на труд, и затова се стремим да осигурим на екипите си нужните инструменти и умения, за да могат да предлагат на клиентите продукти и услуги с още по-високо ниво на диференциране и персонализиране.

Нашата корпоративна стратегия насърчава работна атмосфера, основана на взаимно доверие, в която служителите получават пространство за оптимално развитие на техните индивидуални таланти и потенциал.Това ни позиционира да посрещнем предизвикателствата на все по-бързо променящата се среда, демографските промени и цифровото работно място. Във всичко, което правим, ние се ангажираме да спазваме международно признатите трудови и социални стандарти.

Искаме нашите условия на труд да бъдат двигател за иновации и един от начините за постигане на това е чрез включване на разнообразието. Ученето през целия живот и индивидуалното развитие на всеки служител са в основата на това. Атрактивният ни пакет от придобивки включва възнаграждение, социални придобивки, както и предложения за балансиране на личния и професионалния живот.

За да продължим да привличаме талантливи хора в нашата компания в бъдеще, ние работим непрекъснато върху привлекателността на BASF като работодател. Нашите служители играят важна роля тук като посланици на BASF.

Брой служители

Към 31 декември 2022 г. броят на служителите се увеличи до 111,481 служители в сравнение със 111,047 служители към 31 декември 2021 г. Увеличението се дължи главно на увеличаването на персонала в Азиатско-тихоокеанския регион, особено за новия обект на Verbund в Zhanjiang, Китай. Освен това звеното за глобални бизнес услуги допринесе за възход в Германия, Азиатско-тихоокеанския регион и Южна Америка. В допълнение, инвестиционният проект за разширяване на инфраструктурата и заводите за производство на батерийни материали в завода в Шварцхайде в Германия доведе до увеличаване на броя на служителите. Продажбата на бизнеса с каолинови минерали и спирането на бизнес дейностите в Русия имаха компенсиращ ефект. Наехме 3,049 стажанти1 (2021: 3,028). На временни договори са били 2,468 служители (от тях 47,4% жени).

 

 

1 В BASF програмата за стажанти обучава студенти за технически, научни и бизнес професии, както и за търговски и професионални професии

Служители на BASF Group по региони

(Общо: 111,481, от тях 26,4% жени – към 31 декември 2022 г.)

BASF Group employees by region