Home Link
България
Кои сме ние
България
Кои сме ние

Нашите цели

Бизнес успехът утре означава да създаваме стойност за околната среда, за обществото и за бизнеса. Ето защо сме си поставили амбициозни глобални цели по цялата ни верига на стойността и трите измерения на устойчивостта. Отчитаме прозрачно постигнатите от нас цели, за да могат нашите клиенти, инвеститори, служители и други заинтересовани страни да следят напредъка ни.

targets.jpg

Искаме да нарастваме по-бързо от пазара, допълнително да увеличим рентабилността си, да постигнем възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) значително над цената на капиталовия процент и да увеличаваме дивидента на акция всяка година въз основа на силен свободен паричен поток. В допълнение към тези финансови цели, ние преследваме широки цели за устойчивост. Например, новата ни цел до 2030 г. е да намалим емисиите на парникови газове от нашите производствени обекти и нашите покупки на енергия в световен мащаб с 25 процента в сравнение с 2018 г., като същевременно увеличаваме обема на производството. Искаме да засилим фокуса върху устойчивостта на нашето продуктово портфолио и значително да увеличим продажбите на продуктите от нашия Ускорител. Също така се стремим да укрепим устойчивостта в нашите вериги за доставки и да използваме отговорно природните ресурси. Искаме допълнително да подобрим безопасността в производството. Освен това се стремим да насърчаваме разнообразието в компанията и да създаваме работна среда, в която нашите служители да чувстват, че могат да процъфтяват и да се представят в най-добрия си вид.

 

Целта на тези цели е да насочат нашия бизнес към устойчиво бъдеще и в същото време да допринесат за изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Ние се фокусираме върху въпроси, по които ние като компания можем да направим значителен принос, като опазване на климата, устойчиво потребление и производство и борба с глада.

Статус на постигнатите цели през 2020 г.

Доходен растеж

Постигнете възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) значително над цената на процента на капитала всяка година

Цел 

>9%

2020 статус

1.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР1

Увеличавайте обема на продажбите по-бързо от световното химическо производство всяка година

Цел

>-0.4%

2020 Статус

-0.5%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР

Увеличаване на EBITDA преди специални пера с 3 до 5 %

 годишно

Цел

3%-5%

2020 Статус

-10.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

Ежегодно увеличаване на дивидентите за акция въз основа на стабилен свободен паричен поток

Цел

>€3.30
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР

Ефективна защита на климата

Искаме да намалим нашите абсолютни емисии3 на CO2 с 25 процента до 2030 година

(Развитие на въглеродните емисии в сравнение с изходното ниво за 2018 г.)

Цел

≤16.4 MMT

2020 Статус

20.8 MMT
green background image with with text 13-climate action

ЦУР

Стремим се да постигнем нетни нулеви емисии3 на CO2 до 2050 г.

Устойчиво продуктово портфолио

Реализиране на 22 млрд. евро от продажби на продукти от нашия Ускорител до 2025 г.

Цел

€22.0 милиарда

2020 Статус

€16.7 милиарда
icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action

ЦУР

Отговорно снабдяване

Покриване на 90% от свързаните разходи с оценки на устойчивостта  до 2025

Цел

90%

2020 Статус

80%
8-decent work and 12-responsible consumption and production

ЦУР

Подобряване на  показателите за устойчивост на 80% от нашите доставчици след извършване на преоценка

Цел

80%

2020 Статус

68%
8-decent work and 12-responsible consumption and production

ЦУР

Ефективност на ресурсите и безопасно производство

Намаляване на дяла на инцидентите, засягащи безопасността на процесите, на базата на 200 000 работни часа до ≤0.1 в световен мащаб до 2025 г.

Цел

≤0.1

2020 Статус

0.3
6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth

ЦУР

Намаляване на дяла на загубеното работно време поради злополука на базата на 200 000 работни часа до ≤0.1 в световен мащаб до 2025 г.

Цел

≤0.1

2020 Статус

0.3
8-decent work and economic growth

ЦУР

Въвеждане на устойчиво управление на водите във нашите производствени обекти в региони с недостиг на вода и в обекти  Verbund до 2030 г.

Цел

100%

2020 Статус

46.2%
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production

ЦУР

Ангажираност и разнообразие на служителите

Увеличаване на броя на жените на лидерски позиции с дисциплинарна отговорност до 30% до 2030 г.

Цел

30%

2020 Статус

24.3%
5-gender equality

ЦУР

Над 80% от служителите  ни да смятат, че в BASF могат да преуспяват и да дават най-доброто от себе си

Цел

>80%

2020 Статус

>82%
8-decent work and economic growth

ЦУР

hellblau.jpg

Най-важни ключови показатели за изпълнение

1 За повече информация относно целите за устойчиво развитие (ЦУР) вижте За този доклад и онлайн на sustainabledevelopment.un.org

2 Дивидент, предложен от Борда на изпълнителните директори

3 Целта включва Oбхват 1 и Oбхват 2 емисии. Други парникови газове се преобразуват в CO2 еквиваленти съгласно Протокола за Парниковите Газове.

 

Ние действаме в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие