България
Кои сме ние

Нашите цели

Бизнес успехът утре означава създаване на стойност за околната среда, обществото и бизнеса. Ето защо ние си поставихме амбициозни цели по цялата ни верига на стойност. Ние отчитаме прозрачно за целите си, така че нашите заинтересовани страни да могат да проследяват напредъка ни. За да растем рентабилно, ние искаме да увеличим обема на продажбите по-бързо от световното химическо производство, да увеличим допълнително нашата рентабилност, да постигнем възвръщаемост на вложения капитал (ROCE) значително над цената на капиталовия процент и да увеличаваме дивидента на акция всяка година въз основа на силен свободен паричен поток.

Ние също така преследваме широки цели за устойчивост. В този контекст повишихме значително нашата цел за намаляване на CO2 през 2021 г.2 Искаме да засилим фокуса върху устойчивостта на нашето продуктово портфолио и ще актуализираме целите си за управление на портфолиото през 2022 г.3 Ние също така се стремим да засилим устойчивостта на нашите вериги за доставки и да използваме ресурсите отговорно. Искаме допълнително да подобрим безопасността в производството. В допълнение, ние се стремим да насърчаваме разнообразието в рамките на компанията и да създадем работна среда, в която нашите служители чувстват, че могат да процъфтяват и да се представят най-добре.

 

Целта на тези цели е да насочим нашия бизнес към устойчиво бъдеще и в същото време да допринесем за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Ние се фокусираме върху въпроси, за които ние като компания можем да дадем значителен принос, като опазване на климата, устойчиво потребление и производство и борба с глада.

Печеливш растеж

target_growth_04.png

Увеличаване дивидента на акция всяка година въз основа на силен свободен паричен поток

Ефективна защита на климата

Устойчиво продуктово портфолио

Отговорно снабдяване

Ефективност на ресурсите и безопасно производство

Ангажираност и разнообразие на служителите

legend-reduction-target.png

1 Дивидент, предложен от Борда на Изпълнителните Директори

2 Включва емисии от обхват 1 и обхват 2. През март 2021 г. ние заменихме предишната си цел за CO2-неутрален растеж до 2030 г. (базово ниво 2018 г.: 21,9 милиона метрични тона CO2e) с нова, по-амбициозна цел за опазване на климата за намаляване на абсолютните емисии на CO2 с 25% в сравнение с 2018 г. (нова цел : 16,4 милиона метрични тона CO2e).

3 Вече постигнахме нашата цел за продажби за 2025 г. за продуктите класифицирани като Accelerator през 2021 г. Следователно ще актуализираме целта си за управление на продуктовото портфолио през 2022 г.

4 Ние редовно изчисляваме нивото на ангажираност на служителите. Последното проучване е проведено през 2020 г. Следващото проучване е планирано за пролетта на 2022 г.

Ние действаме в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие