България
Кои сме ние

Нашите цели

Бизнес успехът утре означава да създаваме стойност за околната среда, за обществото и за бизнеса. Ето защо сме си поставили амбициозни глобални цели по цялата ни верига на стойността и трите измерения на устойчивостта. Отчитаме прозрачно постигнатите от нас цели, за да могат нашите клиенти, инвеститори, служители и други заинтересовани страни да следят напредъка ни.

targets.jpg

Искаме да нарастваме по-бързо от пазара, допълнително да увеличим рентабилността си, да постигнем възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) значително над цената на капиталовия процент и да увеличаваме дивидента на акция всяка година въз основа на силен свободен паричен поток. В допълнение към тези финансови цели, ние преследваме широки цели за устойчивост. Например, новата ни цел до 2030 г. е да намалим емисиите на парникови газове от нашите производствени обекти и нашите покупки на енергия в световен мащаб с 25 процента в сравнение с 2018 г., като същевременно увеличаваме обема на производството. Искаме да засилим фокуса върху устойчивостта на нашето продуктово портфолио и значително да увеличим продажбите на продуктите от нашия Ускорител. Също така се стремим да укрепим устойчивостта в нашите вериги за доставки и да използваме отговорно природните ресурси. Искаме допълнително да подобрим безопасността в производството. Освен това се стремим да насърчаваме разнообразието в компанията и да създаваме работна среда, в която нашите служители да чувстват, че могат да процъфтяват и да се представят в най-добрия си вид.

 

Целта на тези цели е да насочат нашия бизнес към устойчиво бъдеще и в същото време да допринесат за изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Ние се фокусираме върху въпроси, по които ние като компания можем да направим значителен принос, като опазване на климата, устойчиво потребление и производство и борба с глада.

Статус на постигнатите цели през 2020 г.

Доходен растеж

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР1

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

ЦУР

Ефективна защита на климата

green background image with with text 13-climate action

ЦУР

Устойчиво продуктово портфолио

icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action

ЦУР

Отговорно снабдяване

8-decent work and 12-responsible consumption and production

ЦУР

8-decent work and 12-responsible consumption and production

ЦУР

Ефективност на ресурсите и безопасно производство

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth

ЦУР

8-decent work and economic growth

ЦУР

6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production

ЦУР

Ангажираност и разнообразие на служителите

5-gender equality

ЦУР

8-decent work and economic growth

ЦУР

hellblau.jpg

1 За повече информация относно целите за устойчиво развитие (ЦУР) вижте За този доклад и онлайн на sustainabledevelopment.un.org

2 Дивидент, предложен от Борда на изпълнителните директори

3 Целта включва Oбхват 1 и Oбхват 2 емисии. Други парникови газове се преобразуват в CO2 еквиваленти съгласно Протокола за Парниковите Газове.

 

Ние действаме в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие