TOP
България
Кои сме ние

Нашата Стратегия

Ние от BASF сме отдадени на химията и на нашите клиенти. За да бъдем глобален лидер в химическата индустрия за нашите клиенти, ние ще се развиваме рентабилно и ще добавяме стойност за обществото. Благодарение на нашия богат опит, иновативно мислене, предприемачески дух и силата на нашия Verbund, ние даваме решаващ принос за промяна на света, в който живеем, към по-добро.  Това е нашата цел. Това е, което ни движи и което правим най-добре: създаваме химия за устойчиво бъдеще.

BASF Group at a Glance

Прочетете повече за представянето на BASF през 2019 г.

Днес светът се променя по-бързо откогато и да е и това се дължи главно на демографските промени и новите дигитални технологии. Клиентите ни от различни индустрии и региони се сблъскват с различни социални и екологични предизвикателства, провокирани от ограничените природни ресурси, изменението на климата и нарастващите нужди на нарастващото глобално население. Химията е ключова за решаването на много от тези предизвикателства. Комбинирайки нашия уникален опит с компетентността на нашите клиенти, можем заедно да разработим печеливши, иновативни и устойчиви решения за тези глобални предизвикателства.

Ориентация към клиента

Нашите клиенти са наш приоритет номер едно.  Искаме да разгледаме всичко, което правим чрез обектива на значение за клиента. BASF доставя продукти и услуги на около 100 000 клиенти1 от различни сектори в почти всяка страна по света. Нашето потребителско портфолио варира от големи световни клиенти и средни предприятия до крайни потребители.

Ние се стремим да поставим клиента в центъра на нашите решения и всичко, което правим.

Способността ни за оптимално съчетаване на нашия задълбочен опит с нашия богат набор от ресурси отразява стремежа ни да бъдем нещо повече от просто доставчик. Ние се позиционираме като доставчик на система, ориентирана към решения. Искаме да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да разработим персонализирани решения, които са както печеливши, така и устойчиви. Ние допринасяме с нашия опит за оптимизиране на процесите и приложенията заедно с нашите клиенти.

Повече

1 Броят на клиентите се отнася до всички външни дружества, които са имали договори с BASF Group през съответната бизнес година, в рамките на които са реализирани продажби.