България
Кои сме ние

Нашата Стратегия

Visual_eng.jpg

Химията е нашата страст. Като лидер в индустрията, ние искаме да бъдем най-атрактивният партньор за предизвикателства, които могат да бъдат решени с химия. Ето защо нашите клиенти са в центъра на всичко, което правим. Искаме да растем печелившо и в същото време да създаваме стойност за обществото и околната среда. Ние помагаме да променим света към по-добро с нашия опит, нашия иновативен и предприемачески дух и силата на нашата интеграция Verbund.

Това е нашата цел, заложена в нашата корпоративен стратегия: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще.

Светът се променя с бързи темпове – все по-спешно от всякога са необходими решения за по-устойчиво бъдеще. Тук химията играе ключова роля. В почти всички области на живота тя може да помогне за преодоляване на неотложните глобални предизвикателства с иновативни продукти и технологии – от изменението на климата и по-пестеливото използване на ресурсите до изхранването на световното население. Тази вяра е изразена в нашата корпоративна цел и е това, което ни мотивира всеки ден: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще.

Нашата копроративна цел

Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще

Нашата мисия и мотивация е да растем рентабилно и да даваме положителен принос към обществото и околната среда. Например, решенията на BASF допринасят за опазването на климата и помагат за предотвратяване или рециклиране на отпадъци, произвеждат здравословна и достъпна храна и позволяват мобилност, съобразена с климата.

 

В същото време, като енергийно и ресурсно интензивна компания, ние сме изправени пред това, което е може би най-голямата трансформация в нашата над 150-годишна история: преминаването към въглеродно неутрална и кръгова икономика и свързаните с това повратни точки, като Европейската Зелена Сделка, изисква от нас нови концепции и подходи – за начина, по който произвеждаме, за нашата база от суровини и за енергийните ни доставки.

 

Ние също виждаме тези разрушителни промени като възможност. Като най-голямата химическа компания в света, ние искаме да водим и активно и отговорно да оформяме промяната. Ето защо постепенно пренасочваме доставките на енергия и суровини към възобновяеми източници. Ние укрепваме нашата структура Verbund като основа за ресурсно ефективно, безопасно и надеждно производство. Ние разработваме пионерски нисковъглеродни производствени процеси за нашите продукти. Ние ускоряваме нашите иновационни процеси и задълбочаваме сътрудничеството с партньори за разработване на високоефективни продукти, които също изискват по-малко ресурси и имат по-нисък въглероден отпечатък. Използваме многото възможности на дигитализацията. Ние систематично привеждаме портфолиото си в съответствие с областите на растеж и бъдещите технологии и интегрираме устойчивостта в нашите стойностни вериги още по-силно. Ние създаваме работна среда, в която нашите служители могат да процъфтяват и да допринесат за дългосрочния успех на BASF. Ето как живеем нашата корпоративна цел.