България
Кои сме ние

Нашата Стратегия

Visual_eng.jpg

Ние от BASF сме отдадени на химията и на нашите клиенти. Да бъдем глобален лидер в химическата индустрия за нашите клиенти, да се развиваме рентабилно и да  добавяме стойност за обществото. Благодарение на нашия богат опит, иновативно мислене, предприемачески дух и силата на нашия Verbund, ние даваме решаващ принос за промяна на света, към по-добро.  Това е нашата цел. Това е, което ни движи и което правим най-добре: създаваме химия за устойчиво бъдеще.

Светът е изправен пред големи предизвикателства. Изменението на климата напредва, населението на света нараства, както и нуждата му от храна. Все повече хора живеят в градовете и търсенето на индивидуална мобилност нараства. В същото време природните ресурси са ограничени. Повече от всякога се нуждаем от решения, които правят възможен устойчив растеж. Тук химията играе ключова роля. Тя може да помогне за преодоляване на глобалните предизвикателства в почти всички области на живота. Комбинирайки нашия опит с компетентността на нашите клиенти, ние можем заедно да разработим устойчиви и печеливши решения.

Нашата копроративна цел

Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще

Нашите иновации, продукти и технологии спомагат за по-ефективното използване на природните ресурси, произвеждат достатъчно храна за всички, намаляват емисиите, активират климатичната интелигентна мобилност, подобряват възможностите на възобновяемата енергия и правят сградите, наред с други неща, по-енергийно ефективни.

Нашата цел отразява това, което правим и защо го правим: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще.

Ориентация към клиента

Нашите клиенти са наш приоритет номер едно.  BASF доставя продукти и услуги на около 90 000 клиенти1 от различни сектори в почти всяка страна по света. Нашето потребителско портфолио варира от големи световни клиенти и средни предприятия до крайни потребители. Нашето цялостно продуктово портфолио означава, че сме активни в много вериги  и мрежи за създаване на стойност. Използваме различни бизнес стратегии, които адаптираме към нуждите на отделните индустрии и пазари. Те варират от лидерство в разходите за основните химикали до персонализирани, специфични за клиента системни решения.

 

Искаме да бъдем най-привлекателният партньор на нашите клиенти за всички предизвикателства, които могат да бъдат решени с химия. Ето защо продължаваме да насочваме вниманието си към клиентите и техните нужди.

Повече

1 Броят на клиентите се отнася до всички външни дружества, които са имали договори с BASF Group през съответната бизнес година, в рамките на които са реализирани продажби.