Кои сме ние

Марката BASF

Искаме BASF да се разглежда като водеща марка в химическата индустрия. Нашата корпоративна цел - Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще - и нашите ценности заедно формират основата на стойността на марката на BASF.

Това е свързаност, която олицетворява една от основните силни страни на BASF: нашата концепция Verbund. BASF Verbund е това, което прави възможни иновативни решения за устойчиво бъдеще. Искаме да комуникираме това по целия свят и да го направим осезаемо.

Твърдението „Ние създаваме химия“, както е посочено в логото на BASF, ни помага да вградим нашата ориентирана към решения стратегия и нашия опит в общественото възприятие. Навсякъде, където нашите заинтересовани страни срещат нашата марка, ние искаме да ги убедим, че BASF означава иновации и устойчивост. Това изгражда доверие с нашите клиенти, допринася за нашата репутация и за фирмената стойност. Редовно измерваме нашата марка и успех в комуникацията. Това ни дава подходяща и смислена представа за това как се възприема марката BASF сред целевите групи. Това ни позволява допълнително да усъвършенстваме профила на марката и да разработваме стратегии и мерки за непрекъснато подобряване на състоянието на нашата марка.