TOP
България
Кои сме ние

Марката BASF

Чрез различни допирни точки, марката BASF доказва ежедневно своите предимства във връзка с взаимна свързаност, иновативни решения, партньорства с добавена стойност и устойчивост. За да поддържаме и укрепваме позициите си на водеща световна химическа компания, трябва да осъществяваме професионално управление на марката.

Марката BASF и нашата корпоративна стратегия

Успехът на BASF като интегрирана глобална химическа компания зависи от стабилността на марката. Нашата марка и мисия са изразени в стратегията ни, в корпоративната ни цел – Създаваме химия за устойчиво бъдеще – и в нашите ценности.

„Свързаност“ изразява същността на марката BASF. Свързаността е едно от най-големите предимства на BASF. Нашата концепция за Verbund – внедрена в производството, технологиите, пазара и дигитализацията – ни позволява да вземаме иновативни решения за устойчиво бъдеще. Мотото „Ние създаваме химия“, което е част от логото на BASF, ни помага да наложим тази ориентирана към решенията стратегия в общественото пространство. Марката ни създава стойност, като ни помага да комуникираме ползите от нея и нашите ценности на заинтересованите страни.

Когато заинтересованите ни страни избират марката ни, искаме да ги убедим, че BASF означава свързаност, иновации и интелигентни решения, партньорства, добавящи стойност, привлекателна работна среда и устойчивост. Това вдъхва увереност на клиентите ни и добавя стойност към компанията.

Непрекъснато подобряваме репутацията на марката. Редовно правим оценка на възприемането на марката и доверието в нея, а оттам и на компанията като цяло. През 2018 г. глобалното пазарно проучване, поръчано от нас и което се провежда на всеки две години от независима организация за пазарни проучвания, показва, че по отношение на възприемането на марката и доверието в много държави BASF е на над средното за индустрията ниво. Целта ни е да продължим да подобряваме отношението към BASF на всички пазари, на които оперираме.

Gesellschaftshaus der BASF, Fahnen

Научете повече за марката BASF