Zmiana dla klimatu

Śladami mody – od nasion po szwy

Chcesz mieć możliwość prześledzenia historii swojej nowej koszuli aż do pola bawełny i upewnienia się, że została wyprodukowana w zrównoważony sposób? Zmniejszenie emisji CO2 w złożonym łańcuchu wartości bawełny nie jest łatwym zadaniem. Jednak branża odzieżowa przechodzi duże zmiany wspierane przez najnowocześniejsze technologie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zrewolucjonizować łańcuch dostaw wysokiej jakości bawełny, wspierając zrównoważone pola i zapewniając, że każda koszula jest identyfikowalna od nasion do uszycia. Dzięki tej innowacji budujemy zaufanie i sprawiamy, że zrównoważona odzież staje się czymś więcej niż tylko wygodą – dla każdej zaangażowanej strony.

Na zdjęciu przedstawiono brązowe rośliny bawełny tuż przed zbiorem, w których białe włókna bawełniane rosną w kulce, tworząc kokon ochronny wokół nasion.

Inspiracja: zaufanie poprzez przejrzystość

Szybko rozwijające się środowisko, takie jak branża odzieżowa, może nie być przejrzyste w całym łańcuchu wartości. Uważamy, że musi to się zmienić, ponieważ przejrzystość jest silnym czynnikiem motywującym do zrównoważonego pozyskiwania zasobów i produkcji. I pozwala zmniejszyć ogólny ślad węglowy branży. Moda w dużej mierze opiera się na decyzjach zakupowych poszczególnych osób. Czy możemy odpowiedzieć na najbardziej palące pytania klientów dotyczące ekologicznej odzieży i umożliwić im śledzenie każdego etapu produkcji koszuli, zanim dotrze ona do sklepu?

Od pola do pokazu mody: Na pokazie mody, organizowanym w gospodarstwie w pobliżu Komotini, prezentowano ubrania wykonane w całości z bawełny produkowanej w programie CSF.

From field to fashion show: The fashion show – held on a grower´s farm near Komotini – showed clothes made entirely from the cotton produced in the CSF program.

Idea: współpraca na rzecz zrównoważonej produkcji bawełny

Zadaliśmy sobie pytanie: Czy wystarczy po prostu dać rolnikom wysokiej jakości nasiona FiberMax® do produkcji ekologicznej bawełny? A może lepiej jest śledzić pozyskane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób materiały, zarówno odzieżowe, jak i tekstylne? Wszystko to przy jednoczesnym spełnieniu potrzeb każdego interesariusza. Nasza pasja do prawdziwych zmian sprawiła, że myśleliśmy dalej. Eksperci BASF ds. bawełny i rolnicy pracowali wspólnie nad stworzeniem dwóch rewolucyjnych programów, które zapewniają hodowcom, podmiotom zajmującym się odziarnianiem, producentom, markom i producentom odzieży dostęp do platformy cyfrowej, która śledzi każdą belę bawełny od pola po gotowy produkt. Nagradzanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowi dodatkową zachętę do przejścia na zrównoważone metody i wybory. Naszą misją jest połączenie całego łańcucha dostaw włókna bawełnianego i uczynienie każdego etapu produkcji przejrzystym i możliwym do prześledzenia – od pola po gotowy produkt.

Korzyści dla rolników i konsumentów są liczne. Mamy teraz dane, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytania klientów. Jednocześnie możemy odwdzięczać się rolnikom. To naprawdę sytuacja korzystna dla wszystkich stron.
Portret Suzanne Barratt, kierownik ds. komunikacji w BASF, uprawy terenowe, nasiona i odmiany EMEA

Suzanne Barratt

Kierownik ds. komunikacji w BASF, uprawy terenowe, nasiona i odmiany EMEA 

Wyzwanie: fundament prawdziwej zmiany

W sezonie 2018/2019 rolnicy wyhodowali ponad 27 milionów ton bawełny (FAO, 2021 „Recent trends and prospects in the world cotton market and policy developments of cotton”). Jak możemy stworzyć podstawę do realnych zmian w tak ogromnej branży? Jak możemy sprawić, że nasze zrównoważone podejście, w połączeniu z technologią, zapewni prawdziwe korzyści, a nie straty, dla milionów rolników na całym świecie? Uprawy bawełny zapewniają byt 100 milionom rodzin na pięciu kontynentach. Najbardziej znani producenci to Chiny, Indie, Stany Zjednoczone i Brazylia. Ale niewiele osób wie, że 85% włókien bawełny hodowanych w UE uprawia się na północnym wschodzie Grecji. Rozpoczęliśmy więc nasze działania na rzecz trwałego zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2 w dwóch głównych regionach upraw bawełny – w Grecji i Stanach Zjednoczonych.

Na zdjęciu przedstawiono dwie duże zielone maszyny do zbioru bawełny na polu, przed którymi stoją eksperci BASF ds. bawełny i rolnicy.

Podejście: produkcja regeneracyjna zrównoważonej odzieży

Jakość, zrównoważony rozwój i przejrzystość są podstawą opracowanych przez nas programów dla bawełny. Program „Certified Sustainable FiberMax®” (CSF) w Grecji oraz inicjatywa „e3 Sustainable Cotton” w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od najwyższej jakości nasion bawełny BASF. Obie inicjatywy wspierane przez innowacyjne technologie mają na celu tworzenie zrównoważonej mody i produktów świadomych społecznie. Hodowcy bawełny współpracujący z BASF są zaangażowani we wprowadzanie zmian w naszej firmie. Oprócz śledzenia swojej produkcji wdrażają również zrównoważone praktyki. W ramach 2-letniego programu ścisłej współpracy z Uniwersytetem Thessaly w Grecji porównujemy te zrównoważone systemy uprawy bawełny z tradycyjnymi. Wyniki z 2022 roku pokazują, że praktyki te mogą zmniejszyć emisję CO2 o 5–15% i potencjalnie wiązać 60–80 kg węgla organicznego w glebie na hektar rocznie.

Łańcuch dostaw produkcji bawełny

 

Infografika przedstawia 7 ikon symbolizujących łańcuch dostaw koszuli bawełnianej od nasion po produkt. Ikony mają podpisy „Nasiona FiberMax”, „Zrównoważone rolnictwo”, „Ginning (rozdzielanie włókien)”, „Bezpieczeństwo i kontrola jakości”, „Wirowanie”, „Tkanie, dzianie, szycie”, „Gotowa odzież” i zawieszki z kodem QR dla klientów, który umożliwia cyfrowe śledzenie tego łańcucha dostaw.
Infografika przedstawia 7 ikon symbolizujących łańcuch dostaw koszuli bawełnianej od nasion po produkt. Ikony mają podpisy „Nasiona FiberMax”, „Zrównoważone rolnictwo”, „Ginning (rozdzielanie włókien)”, „Bezpieczeństwo i kontrola jakości”, „Wirowanie”, „Tkanie, dzianie, szycie”, „Gotowa odzież” i zawieszki z kodem QR dla klientów, który umożliwia cyfrowe śledzenie tego łańcucha dostaw.

Zmniejszone emisje stanowią szacunkową korzyść w wysokości 0,8 tony ekwiwalentu CO2 na hektar rocznie, co odpowiada 3219 km (2000 mil) przejechanym przez przeciętny samochód osobowy z silnikiem benzynowym (źródło EPA: Green Gas Equivalencies Calculator).

0.8 t CO₂e  =

przejechanie 3219 km

 

Wierzymy, że ciągły pomiar i optymalizacja nasion oraz praktyk rolniczych jest właściwą drogą do trwałego zrównoważonego rozwoju. Aby naprawdę zrozumieć wpływ każdego etapu łańcucha dostaw bawełny i zapewnić wymierny sukces w całym procesie, podzieliliśmy gromadzenie danych na możliwe do oceny etapy i nawiązaliśmy współpracę z rolnikami w celu ustanowienia systemu nagród za korzystanie z platform cyfrowych i śledzenie produkcji. 

Na zdjęciu pokazano stos nasion bawełny BASF FiberMax z niebieską powłoką.

Nasiona BASF FiberMax®, które są częścią programu zrównoważonego rolnictwa.

Nasze programy: wysokiej jakości nasiona i zrównoważone rolnictwo połączone z technologią

Program CSF

Popyt na wysokiej jakości greckie włókna bawełniane jest bardzo duży. Firma BASF nawiązała już współpracę z około 1600 rolników, którzy kupują nasiona BASF FiberMax®. Rolnicy otrzymują premię za zbieranie danych o bawełnie od podmiotów zajmujących się odziarnianiem. Rolnicy korzystający z blockchain otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o ilość bawełny zużywanej każdego roku od partnerów blockchain. Ta przełomowa technologia umożliwia śledzenie każdego zasadzonego nasiona na każdym etapie procesu, aż do gotowej koszuli. 

Zrównoważona bawełna e3 

Rolnicy uczestniczący w programie e3 w USA śledzą konkretne działania środowiskowe i społeczne w gospodarstwie. Są one dokumentowane na platformie cyfrowej, dzięki czemu producenci tekstyliów i klienci mogą śledzić każdy owoc bawełny. Ponadto BASF współpracuje z różnymi markami, aby zachęcić rolników do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program e3 zawdzięcza swoją nazwę współpracy z rolnikami, którzy zobowiązują się do uprawy bawełny w sposób sprawiedliwy społecznie, opłacalny ekonomicznie i odpowiedzialny środowiskowo – wszystko to certyfikowane i weryfikowane przez niezależne audyty. 

Aeiforki, partner wdrożeniowy programu CSF, przeprowadził badanie śladu węglowego w 2023 r. Ślad węglowy 1 kg włókna bawełnianego to ekwiwalent 6,26 kg CO2, co odpowiada przejechaniu 25 km (16 mil) lub naładowaniu 761 telefonów komórkowych.

Przyszłość mody: zjednoczeni dla najważniejszego zadania na ziemi

Oczekuje się, że do 2040 r. bawełna produkowana w sposób zrównoważony będzie normą dla większości marek modowych. Mapa drogowa dla tej zmiany została już określona w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Istnieje również nowy i rosnący globalny trend na rzecz zrównoważonego pozyskiwania bawełny. Chcemy zapewnić międzynarodową platformę dla hodowców bawełny, aby mogli dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, sukcesami i pracą, którą wykonują, aby realizować cele ONZ. W 2023 r. delegacja amerykańskich i greckich rolników oraz podmiotów zajmujących się odziarnianiem reprezentujących zarówno program „e3 Cotton”, jak i „Certified Sustainable FiberMax®”, dołączy do BASF podczas wydarzenia przy okrągłym stole w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Rolnictwo staje się coraz większe i bardziej złożone – to najważniejsza praca na ziemi. Dlatego zmieniamy zrównoważone uprawy bawełny dla lepszej przyszłości.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rolnictwie w BASF: