Global Home
Kim jesteśmy

Pracownicy

To od pracowników zależy sukces wdrożenia naszej strategii. Pragniemy przyciągać do naszej firmy i zatrzymywać u nas utalentowanych ludzi oraz wspierać ich rozwój. Aby to osiągnąć, dbamy o środowisko pracy, które inspiruje i łączy ludzi. Polega ono na kompleksowym przywództwie opartym na wzajemnym zaufaniu, szacunku i poświęceniu się w celu uzyskiwania najwyższej efektywności.

Two BASF employees working together

Pragniemy tworzyć najlepszy zespół. Aby to osiągnąć, koncentrujemy się na trzech strategicznych kierunkach: doskonałej kadrze, doskonałym miejscu pracy i doskonałych liderach. Kładziemy nacisk na naszą atrakcyjność na światowych rynkach pracy, rozwój osobisty i zawodowy, uczenie się przez całe życie oraz wspieranie i rozwój naszych liderów. Zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych standardów pracy i standardów socjalnych na całym świecie. Ponadto BASF reaguje odpowiednio wcześnie na zewnętrzne trendy i wyzwania, takie jak postęp globalizacji i szybko zmieniające się otoczenie, szczególnie w związku z cyfryzacją pracy.

W końcu wszystko, co robimy, musi być wartościowe dla naszych klientów. Posiadamy elastyczną organizację i upoważniamy naszych pracowników do przedstawiania zróżnicowanych ofert. W BASF pracują wspaniali ludzie, a nasi pracownicy dysponują niezbędnymi narzędziami i zasobami, aby jak najlepiej opracować i dostarczyć produkty, rozwiązania i usługi, których potrzebują nasi klienci. Nasze wartości określają sposób, w jaki sposób chcemy współpracować jako zespół z naszymi klientami i partnerami. Stawiamy na kreatywność, otwartość, odpowiedzialność i przedsiębiorczość. Jako zespół będziemy razem pracować każdego dnia, aby być szybszym, skuteczniejszym i bardziej innowacyjnym niż nasi konkurenci. W ten sposób pragniemy zdobywać serca i umysły naszych klientów.

Liczba pracowników

Pod koniec 2017 roku firma BASF zatrudniała 115 490 pracowników (2016: 113 830), w tym 3103 praktykantów (2016: 3120). Wyższe zatrudnienie wynikało przede wszystkim z przejęcia Grupy Thermotek, Monterrey, Meksyk, Rolic AG, Allschwil, Szwajcaria oraz zachodnioeuropejskiej działalności w branży materiałów budowlanych dla użytkowników profesjonalnych od grupy Henkel.

BASF Group employees by region

(Total: 115,490, thereof 24.6% women, as of December 31, 2017)

Chart outlining BASF's employment diversity by region