Polska
Kim jesteśmy

Cel, obszary działania i wartości

Nasz cel

Cel BASF odzwierciedla to, co robimy i dlaczego to robimy:

Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości.

Chcemy zaangażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim przyszłość pełną pespektyw i lepszą jakość życia. Robimy to poprzez tworzenie chemii dla naszych klientów i społeczeństwa oraz poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Naszym celem korporacyjnym jest: pozyskiwanie i produkcja w sposób odpowiedzialny, działanie jako uczciwy i wiarygodny partner, łączenie kreatywnych umysłów w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla potrzeb rynku. Dla nas to właśnie jest przynosząca sukcesy działalność.

Aby osiągnąć te cele, zdefiniowaliśmy nasze obszary działania.

Nasze obszary działania

Mając na względzie klientów, wszyscy jednoczymy się we wspólnej sprawie, i każdy z nas ma wpływ na doświadczenie, jakie oferujemy naszym klientom. Aby być wiodącą firmą w branży chemicznej, musimy doskonalić nasze wyniki pod względem innowacyjności i sprawności operacyjnej, wykorzystywać cyfrowe metody pracy oraz głęboko integrować zasady zrównoważonego rozwoju z podejmowanymi decyzjami biznesowymi. Naszym celem jest wzmocnienie naszego portfolio dzięki wykorzystaniu integracji z Verbund. Będziemy dalej rozwijać naszą organizację, aby działała efektywnie i skutecznie, dzięki czemu będziemy mogli wszyscy poświęcić więcej uwagi naszym klientom. Zidentyfikowaliśmy sześć obszarów działania, poprzez które dążymy do jeszcze lepszego skoncentrowania się na klientach.

Two BASF scientists examining device

Innowacja

Wspólnie opracowujemy najbardziej atrakcyjne rozwiązania innowacyjne dla naszych klientów. Nasze kompetencje w zakresie badań i rozwoju są unikalne w branży chemicznej.
Two engineers examining BASF plant

Zrównoważony rozwój

 

Pragniemy sprostać naszemu celowi i być liderem na rzecz działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.Sukces odniesiemy tylko wtedy, gdy nasze produkty, rozwiązania i technologie będą stanowić wartość dodaną dla społeczeństwa. Dlatego pragniemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i chronić naszą planetę. 
Female BASF engineer working on production line

Działania

Klienci oczekują od nas terminowego dostarczania produktów wraz z ich specyfikacją. Zależy nam na bezpiecznym, sprawnym i niezawodnym prowadzeniu naszej produkcji.
Female BASF engineer touching digitalized screen

Digitalizacja

Uczyniliśmy pierwszy krok w kierunku cyfrowej transformacji. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe stworzyły dodatkową wartość dla naszych klientów i jeszcze bardziej zwiększyły efektywność naszych firm, funkcji i badań. Teraz musimy wprowadzić ją na wyższy poziom!
group of male engineers working in the production factory

Portfolio

Naszym celem jest wyraźne umocnienie każdej naszej działalności/segmentu w odniesieniu do właściwych konkurentów i ustanowienie modelu operacyjnego o wysokiej wydajności dopasowanego do każdego konkurencyjnego środowiska.
Two BASF employees working together

Ludzie

Od naszych pracowników zależy sukces wdrożenia naszej strategii. Potrzebujemy elastycznej organizacji i upoważniamy naszych pracowników do przedstawiania zróżnicowanych ofert klientom. 

Nasze wartości

Nasze wartości są podstawą naszych działań. Określają one sposób, w jaki chcemy współpracować z naszymi klientami i partnerami: jako kreatywny, otwarty, odpowiedzialny i przedsiębiorczy zespół. Nasze wartości opisują nasz pomysł na rentowny rozwój i tworzenie wartości dla społeczeństwa.

Kreatywność

 • Wytwarzamy wspaniałe produkty i rozwiązania dla naszych klientów.
 • Wspieramy odważne pomysły i dajemy im szansę na rozwój.
 • Działamy z optymizmem i inspirujemy się wzajemnie.

Otwartość

 • Cenimy różnorodność ludzi, opinii i doświadczeń. 
 • Zachęcamy do wyrażania szczerych opinii, opartych na szacunku i wzajemnym zaufaniu. 
 • Wyciągamy wnioski z niepowodzeń.

Odpowiedzialność

 • Ponad wszystko cenimy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 
 • Przy każdej decyzji kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 • Staramy się ściśle przestrzegać przepisów prawa i standardów ochrony środowiska

Przedsiębiorczość

 • Koncentrujemy się na naszych klientach zarówno jako poszczególne osoby, jak i jako firma.
 • Staramy się wykorzystywać okazje i planujemy przyszłość. 
 • Poczuwamy się do odpowiedzialności, także indywidualnej.