Global Home
Kim jesteśmy

Cel, obszary działania i wartości

Nasz cel

Cel BASF odzwierciedla to, co robimy i dlaczego to robimy:

Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości.

Chcemy zaangażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim przyszłość pełną pespektyw i lepszą jakość życia. Robimy to poprzez tworzenie chemii dla naszych klientów i społeczeństwa oraz poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Naszym celem korporacyjnym jest: pozyskiwanie i produkcja w sposób odpowiedzialny, działanie jako uczciwy i wiarygodny partner, łączenie kreatywnych umysłów w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla potrzeb rynku. Dla nas to właśnie jest przynosząca sukcesy działalność.

Aby osiągnąć te cele, zdefiniowaliśmy nasze obszary działania.

Nasze obszary działania

Mając na względzie klientów, wszyscy jednoczymy się we wspólnej sprawie, i każdy z nas ma wpływ na doświadczenie, jakie oferujemy naszym klientom. Aby być wiodącą firmą w branży chemicznej, musimy doskonalić nasze wyniki pod względem innowacyjności i sprawności operacyjnej, wykorzystywać cyfrowe metody pracy oraz głęboko integrować zasady zrównoważonego rozwoju z podejmowanymi decyzjami biznesowymi. Naszym celem jest wzmocnienie naszego portfolio dzięki wykorzystaniu integracji z Verbund. Będziemy dalej rozwijać naszą organizację, aby działała efektywnie i skutecznie, dzięki czemu będziemy mogli wszyscy poświęcić więcej uwagi naszym klientom. Zidentyfikowaliśmy sześć obszarów działania, poprzez które dążymy do jeszcze lepszego skoncentrowania się na klientach.

Nasze wartości

Nasze wartości są podstawą naszych działań. Określają one sposób, w jaki chcemy współpracować z naszymi klientami i partnerami: jako kreatywny, otwarty, odpowiedzialny i przedsiębiorczy zespół. Nasze wartości opisują nasz pomysł na rentowny rozwój i tworzenie wartości dla społeczeństwa.