Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Serbia

Brend kompanije BASF

Kroz različite dodirne tačke brenda, BASF brend svakodnevno dokazuje da označava povezanost, inovativna rešenja, partnerstva koja dodaju vrednost i održivost. Kako bismo održali i ojačali naš položaj kao vodeća hemijska kompanija na svetu, neophodno je redovno stručno upravljanje brendom.

Brend kompanije BASF i naša korporativna strategija

Uspeh kompanije BASF kao integrisane globalne hemijske kompanije oslanja se na jak brend. Naš brend i naša misija manifestuju se kroz našu strategiju i našu korporativnu svrhu – Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost – kao i kroz naše vrednosti.

Pojam „povezano” opisuje suštinu brenda kompanije BASF. Povezanost je jedna od najjačih strana kompanije BASF. Naš Verbund koncept – realizovan kroz proizvodnju, tehnologije, tržište i digitalizaciju – omogućava stvaranje inovativnih rešenja za održivu budućnost. Tvrdnja da „Mi stvaramo hemiju”, kao što je navedeno na logotipu kompanije BASF, pomaže nam da integrišemo ovu strategiju okrenutu rešenjima u percepciju javnosti. Naš brend stvara vrednosti time što pomaže u prenošenju svojih prednosti zainteresovanim stranama, zajedno sa našim vrednostima.

Kad god zainteresovane strane naiđu na naš brend, želimo da ih ubedimo da je BASF sinonim za povezanost, inovaciju i pametna rešenja, partnerstva koja dodaju vrednost, atraktivno radno okruženje i održivost. Time omogućavamo da naši korisnici imaju poverenja u nas i u vrednost naše kompanije. 

Mi neprestano razvijamo imidž našeg brenda. Redovno merimo svest o svom brendu i poverenje u svoj brend, a time i u našu kompaniju. Globalno ispitivanje tržišta koje sprovodi institucija za ispitivanje nezavisnog tržišta svake druge godine i 2018. godine pokazalo je da se, u pogledu osvešćenosti i poverenja, kompanija BASF u brojnim državama nalazi iznad industrijskog procesa. Naš cilj je da nastavimo da podižemo svest o kompaniji BASF na svim tržištima koja su relevantna za nas.