Global Home

Targeti i postizanje targeta u 2022. godini

Sutrašnji poslovni uspeh znači stvaranje vrednosti za životnu sredinu, društvo i ekonomiju. Iz tog razloga smo sebi postavili ambiciozne globalne ciljeve za sve segmente svog lanca vrednosti i tri dimenzije održivosti. Transparentno izveštavamo o ostvarenju svojih ciljeva kako bi naši kupci, investitori, zaposleni i drugi akteri mogli da prate naš napredak.

Zbog toga sledimo ambiciozne targete u celom svom lancu vrednosti. Transparentno izveštavamo o postizanju targeta tako da naše zainteresovane strane mogu da prate naš napredak.

Naš cilj je profitabilan rast: Želimo da povećamo obim prodaje brže od globalne hemijske proizvodnje, da dodatno povećamo svoju profitabilnost, da postignemo povrat na uloženi kapital (ROCE) znatno iznad procenta troškova kapitala, kao i da povećamo dividende po akciji iz godine u godinu na osnovu jakog protoka slobodne gotovine.

Pored ovih finansijskih targeta, postavili smo sebi velike targete održivosti. Želimo da značajno smanjimo svoju emisiju CO2 u dolazećim godinama i da još snažnije uskladimo svoj portfolio proizvoda sa zaštitom klime i kružnom ekonomijom. Da bismo ovo postigli, ažuriramo metodologiju koja se koristi za procenu našeg portfolija proizvoda u odnosu na definisane kriterijume, a primenićemo je po prvi put u 2023. godini. Takođe radimo na jačanju održivosti u svojim lancima snabdevanja i odgovorno koristimo resurse.

Želimo dodatno da poboljšamo bezbednost u proizvodnji. Pored toga, nastojimo da promovišemo raznolikost u okviru kompanije i da kreiramo radno okruženje u kojem naši zaposleni osećaju da mogu da se razvijaju i daju svoje najbolje rezultate.

Cilj ovih targeta je da usmerimo svoje poslovanje ka održivoj budućnosti, a da istovremeno doprinesemo ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). Usredređeni smo na pitanja na koja kao kompanija možemo da utičemo – naročito na SDG 2 (Svet bez gladi), SDG 5 (Rodna ravnopravnost), SDG 6 (Čista voda i sanitarni uslovi), SDG 7 (Pristupačna energija iz čistih izvora), SDG 8 (Dostojanstven rad i ekonomski rast), SDG 12 (Odgovorna potrošnja i proizvodnja) i SDG 13 (Klimatske akcije).

Profitabilan rast

Efikasna zaštita klime

Odgovorna nabavka

Efikasnost resursa i bezbedna proizvodnja

Angažovanje zaposlenih i raznolikost

legend-reduction-target.png

Target smanjenja

Dividenda koju je predložio Odbor izvršnih direktora

2 Obim 1 i Obim 2 (ne uključujući prodaju energije trećim stranama, uključujući kompenzaciju). Target uključuje gasove sa efektom staklene bašte koji se pretvaraju u ekvivalente CO2 (CO2e) prema Protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte. Godina početka je 2018.

3 Ažuriraćemo bezbednosne targete i izveštavaćemo prema novom sistemu u 2023. godini.

4 Redovno izračunavamo nivo angažovanosti zaposlenih. Najnovija anketa sprovedena je 2022. godine.

Postupamo u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a