Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Serbia

Naši ciljevi

Sutrašnji poslovni uspeh znači stvaranje vrednosti za životnu sredinu, društvo i ekonomiju. Iz tog razloga smo sebi postavili ambiciozne globalne ciljeve za sve segmente svog lanca vrednosti i tri dimenzije održivosti. Transparentno izveštavamo o ostvarenju svojih ciljeva kako bi naši kupci, investitori, zaposleni i drugi akteri mogli da prate naš napredak.

Two engineers climbing up the stairs

Želimo da rastemo brže od tržišta, dodatno povećavamo profitabilnost, ostvarujemo profitabilnost angažovanog kapitala (ROCE) koja je znatno iznad procenta troška kapitala i svake godine povećavamo dividendu po akciji na temelju snažnog slobodnog novčanog toka. Osim finansijskih ciljeva, postavili smo sebi i opšte ciljeve koji se odnose na održivost. Na primer, naš novi cilj je do 2030. godine smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte iz naših proizvodnih lokacija i naše nabavke energije u celom svetu za 25 posto u odnosu na 2018. godinu, uz istovremeni rast količine proizvodnje. Želimo da ojačamo fokusiranost našeg portfolija proizvoda na održivost i bitno povećamo prodaju akceletatora. Takođe nastojimo da ojačamo održivost u našim lancima snabdevanja i odgovorno trošimo prirodne resurse. Želimo i dalje da poboljšavamo sigurnost u proizvodnji. Osim toga, cilj nam je da promovišemo raznolikost unutar kompanije i da stvaramo radno okruženje u kojem zaposleni osećaju da mogu da napreduju i daju najbolje od sebe.

Svrha tih ciljeva je usmeravati naše poslovanje prema održivoj budućnosti, a istovremeno doprinositi sprovođenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). Fokusiramo se na teme u kojima mi kao kompanija možemo dati bitan doprinos, kao što su zaštita klime, održiva potrošnja i proizvodnja i suzbijanje gladi.

Status ostvarenja ciljeva u 2020. godini

Profitabilan rast

Ostvariti profitabilnost angažovanog kapitala (ROCE) koja je znatno iznad procenta troška kapitala svake godine 

Cilj
 

>9%

Status 2020.

1.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1

Povećavati opseg prodaje brže od globalne proizvodnje hemikalija svake godine

Cilj
 

>-0.4%

Status 2020.

–0.5%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Povećati EBITDA-u pre posebnih stavki za 3%−5% svake godine

Cilj
 

3%–5%

Status 2020.

–10.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Povećati dividendu po akciji svake godine na temelju snažnog slobodnog novčanog toka

Cilj
 

>3.30 EUR

Status 2020.

3.30EUR
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Delotvorna zaštita klime

Do 2030. godine želimo da smanjimo apsolutnu količinu svojih emisija CO23 za 25 posto.

(Razvoj emisija CO2 u poređenju s referentnom 2018. godinom)

Cilj

 

≤16.4 MMT

Status 2020.

20.8 MMT
green background image with with text 13-climate action
SDG

Do 2050. planiramo da ostvarimo nultu neto emisiju CO23.

Održivi portfolio proizvoda

Ostvariti prodaju akceletatora od 22 milijarde evra do 2025. godine

Cilj
 

22.0 milijarde EUR

Status 2020.

16.7 milijardi EUR
icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Odgovorna nabavka

Obuhvatiti 90% naše odnosne potrošnje ocenama održivosti do 2025. godine

Cilj
 

90%

Status 2020.

80%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Postići da 80% naših dobavljača ima bolje rezultate u pogledu održivosti prema našoj ponovnoj oceni

Cilj
 

80%

Status 2020.

68%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Efikasnost resursa i sigurna proizvodnja

Smanjiti broj sigurnosnih nezgoda tokom procesa na 200.000 radnih sati širom sveta na ≤0,1 do 2025. godine

Cilj

 

≤0.1 

Status 2020.

0.3
6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG

Smanjiti broj povreda na radu s izgubljenim radnim vremenom na 200.000 radnih sati širom sveta na ≤0,1 do 2025. godine

Cilj

 

≤0.1

Status 2020.

0.3
8-decent work and economic growth
SDG

Uvesti održivo upravljanje vodama na našim proizvodnim lokacijama u područjima s nestašicom vode i na našim Verbund lokacijama do 2030. godine

Cilj

 

100%

Status 2020.

46.2%
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Angažovanost zaposlenih i raznolikost

Povećati udeo žena na vodećim položajima s odgovornošću za disciplinske mere na 30% do 2030. godine

Cilj
 

30%

Status 2020.

24.3%
5-gender equality
SDG

Više od 80% naših zaposlenih oseća da može da napreduje i daje najbolje od sebe

Cilj
 

>80%

Status 2020.

82%
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

Najvažniji ključni pokazatelji uspešnosti

1 Više informacija na Ciljevi održivog razvoja (SDG) i sustainabledevelopment.un.org

2 Dividenda koju je predložio Odbor izvršnih direktora

3Taj cilj obuhvata emisije Opsega 1 i Opsega 2. Ostali gasovi sa efektom staklene bašte pretvaraju se u ekvivalente CO2 prema Protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte.

Postupamo u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a