Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Serbia
Strategija

Zaposleni

Naši zaposleni značajno doprinose uspehu kompanije BASF. Želimo da privučemo i zadržimo talentovane ljude u našoj kompaniji i da ih podržimo u njihovom razvoju. Kako bismo to postigli, negujemo radno okruženje koje inspiriše i povezuje ljude. Ono je zasnovano na inkluzivnom liderstvu, čiji temelji leže na uzajamnom poverenju, poštovanju i posvećenosti vrhunskim rezultatima.

Naši zaposleni su ključ uspešne primene strategije kompanije BASF. Uvereni smo u vrednost izvrsnih zaposlenih, rukovodilaca i uslova rada, te nastojimo da našim zaposlenima pružimo tehnike i veštine koje su im potrebne da bi u budućnosti našim klijentima mogli da ponude proizvode i usluge uz još veću raznovrsnost i prilagođavanje. 

To nam omoguće da odgovorimo na izazove okruženja koje se sve brže menja, demogafrskih promena i digitalnog radnog mesta. Želimo da naši radni uslovi budu pokretač inovacija, a jedan od načina da se to ostvari jeste uključivanje raznolikosti. Osnovu ovog stanovišta čine učenje tokom čitavog života i individualan razvoj zaposlenih. Naknade i koristi, kao i ponude za uravnoteženje ličnog i poslovnog života upotpunjuju naš atraktivni paket kompletne ponude. Pratimo rangiranje poslodavca kako bismo u budućnosti mogli da nastavimo da privlačimo talentovane ljude kompaniji. Naši zaposleni imaju važnu ulogu u tome kao ambasadori kompanije BASF.

 

Broj zaposlenih

Na dan 31. decembra 2022. godine broj zaposlenih smanjen je na 111.481, u poređenju sa 111.047 na dan 31. decembra 2021. godine. Porast je prvenstveno posledica povećanja osoblja u regionu Azija-pacifiku, posebno za novu lokaciju Verbund u Zhanjiangu, Kina. Štaviše, jedinica za globalne poslovne usluge doprinela je usponu u Nemačkoj, Aziji i Pacifiku i Južnoj Americi. Pored toga, investicioni projekat proširenja infrastrukture i proizvodnih pogona za baterijske materijale na lokaciji Schvarzheide u Nemačkoj doveo je do povećanja broja zaposlenih. Dezinvesticija poslovanja sa mineralima kaolina i obustava poslovnih aktivnosti u Rusiji imali su neutralan uticaj. Imali smo 3.049 pripravnika1 (2021: 3.028), a 2.468 zaposlenih radilo je na određeno vreme (od toga su 47,4% žene).

 

1 BASF-ov pripravnički program namenjen je studentima tehničkih, naučnih i poslovnih smerova, kao i trgovačkim i zanatskim zanimanjima.

Zaposleni u BASF grupi po regionu 

(ukupan broj: 111.481, od čega su do 31. decembra 2022. godine bile 26,4% žene).

BASF Group employees by region