Serbia
Strategija

Zaposleni

Naši zaposleni značajno doprinose dugoročnom uspehu kompanije BASF. Želimo da privučemo i zadržimo talentovane ljude u našoj kompaniji i da ih podržimo u njihovom razvoju. Kako bismo to postigli, negujemo radno okruženje koje inspiriše i povezuje ljude. Ono je zasnovano na inkluzivnom liderstvu, čiji temelji leže na uzajamnom poverenju, poštovanju i posvećenosti vrhunskim rezultatima.

Naši zaposleni su ključ uspešne primene strategije kompanije BASF. Uvereni smo u vrednost izvrsnih zaposlenih, rukovodilaca i uslova rada, te nastojimo da našim zaposlenima pružimo tehnike i veštine koje su im potrebne da bi u budućnosti našim klijentima mogli da ponude proizvode i usluge uz još veću raznovrsnost i prilagođavanje. 

To nam omoguće da odgovorimo na izazove okruženja koje se sve brže menja, demogafrskih promena i digitalnog radnog mesta. Želimo da naši radni uslovi budu pokretač inovacija, a jedan od načina da se to ostvari jeste uključivanje raznolikosti. Osnovu ovog stanovišta čine učenje tokom čitavog života i individualan razvoj zaposlenih. Naknade i koristi, kao i ponude za uravnoteženje ličnog i poslovnog života upotpunjuju naš atraktivni paket kompletne ponude. Pratimo rangiranje poslodavca kako bismo u budućnosti mogli da nastavimo da privlačimo talentovane ljude kompaniji. Naši zaposleni imaju važnu ulogu u tome kao ambasadori kompanije BASF.

 

Broj zaposlenih

31. decembra 2019. godine, broj zaposlenih je smanjen na 117.628, u odnosu na 122.404 zaposlena 31. decembra 2018. godine. To uključuje 6964 zaposlenih u prodajnim kompanijama u sektoru građevinskih hemikalija 31. decembra 2019. (31. decembra 2018.: 2017 zaposlenih u prodajnim kompanijama u sektoru nafte i gasa). Imali smo 3161 pripravnika (2018. godine: 3174), a 2606 zasposlenih radilo je na određeno vreme (od toga su 44% žene).

Na smanjenje broja zaposlenih uticalo je spajanje kompanija za proizvodnju nafte i gasa Wintershall i DEA , u zajedničko preduzeće Wintershall Dea, kao i prodaja poslovanja sa hemikalijama za papir i vodu. Zbog toga je broj zaposlenih smanjen za više od 3000.

Više informacija

Zaposleni u BASF grupi po regionu 

(ukupan broj: 117.628, od čega je od 31. decembra 2019. godine 25,1% žena).