Global Home
Strategija

Zaposleni

Naši zaposleni značajno doprinose uspehu kompanije BASF. Želimo da privučemo i zadržimo talentovane ljude u našoj kompaniji i da ih podržimo u njihovom razvoju. Kako bismo to postigli, negujemo radno okruženje koje inspiriše i povezuje ljude. Ono je zasnovano na inkluzivnom liderstvu, čiji temelji leže na uzajamnom poverenju, poštovanju i posvećenosti vrhunskim rezultatima.

Naši zaposleni su ključ uspešne primene strategije kompanije BASF. Uvereni smo u vrednost izvrsnih zaposlenih, rukovodilaca i uslova rada, te nastojimo da našim zaposlenima pružimo tehnike i veštine koje su im potrebne da bi u budućnosti našim klijentima mogli da ponude proizvode i usluge uz još veću raznovrsnost i prilagođavanje. 

To nam omoguće da odgovorimo na izazove okruženja koje se sve brže menja, demogafrskih promena i digitalnog radnog mesta. Želimo da naši radni uslovi budu pokretač inovacija, a jedan od načina da se to ostvari jeste uključivanje raznolikosti. Osnovu ovog stanovišta čine učenje tokom čitavog života i individualan razvoj zaposlenih. Naknade i koristi, kao i ponude za uravnoteženje ličnog i poslovnog života upotpunjuju naš atraktivni paket kompletne ponude. Pratimo rangiranje poslodavca kako bismo u budućnosti mogli da nastavimo da privlačimo talentovane ljude kompaniji. Naši zaposleni imaju važnu ulogu u tome kao ambasadori kompanije BASF.

 

Broj zaposlenih

Na dan 31. decembra 2023. godine broj zaposlenih povećan je na 111.991, u poređenju sa 111.481 na dan 31. decembra 2022. godine. Porast je prvenstveno posledica povećanja osoblja u regionu Azija-pacifiku, posebno za novu lokaciju Verbund u Zhanjiangu, Kina. Ovo je delimično nadoknađeno penzijama i odlascima zbog neaktivnog zaposlenja, kao i merama u vezi sa programom štednje troškova koji se fokusira na Evropu.Imali smo 3.045 pripravnika (2022: 3.049) od čega su 21.3% žene, a 2.468 zaposlenih radilo je na određeno vreme (od toga su 43,4% žene).

Zaposleni u BASF grupi po regionu 

(ukupan broj: 111.991, od čega su do 31. decembra 2023. godine bile 26,7% žene).

employees-by-region-2023.png