Kariéra

Starostlivosť a podpora

Prevzatie zodpovednosti: Záleží nám na ostatných

evp-principles_caring_global.jpg

Myšlienka, že firma môže byť len taká dobrá ako jej zamestnanci, nie je nová. A nie je to len pekná teória, ale reálna skutočnosť. Najlepší tím môžeme byť len vtedy, ak budeme brať veľmi vážne jednu vec: a tou je starostlivosť a podpora.

Iba výbornými pracovnými podmienkami môžeme pritiahnuť a udržať si tých správnych zamestnancov pre našu spoločnosť. Preto podporujeme vzájomnú spoluprácu a prácu jeden pre druhého, a to na všetkých úrovniach práce, pracovného prostredia, profesionálneho zázemia i mimo hraníc jednotlivých štátov. Či už ide o zosúladenie pracovného a súkromného života, zdravie alebo bezpečnosť – vytvárame kultúru založenú na vzájomnej dôvere, úcte a uznaní v bezpečnom a spoľahlivom pracovnom prostredí.

you-at-BASF_Logo.png