Slovensko
Produkty

Disperzie – Pigmenty – Živice – Prísady Úžasné efekty. Jedinečné vlastnosti.

Inovatívne a trvalo udržateľnejšie riešenia pomáhajú výrobcom farieb a náterov vylepšovať prípravky. Spoločnosť BASF vyvíja, vyrába a predáva širokú paletu surovín pre vysokonáročné náterové a lakové prípravky, ktoré sa používajú na architektonické nátery, nátery pre automobilový priemysel a laky úžitkových vozidiel alebo priemyselné nátery.

Rozsiahle odborné skúsenosti a znalosti z odboru spájame s pestrým portfóliom vysoko účinných produktov, ako sú pigmenty, pigmentové prípravky, disperzie, živice či prísady. Naše riešenia nielenže zlepšujú povrchové vlastnosti, ako je napríklad vzhľad, a dodávajú povrchom jedinečné efekty, ale zároveň zvyšujú ich odolnosť napríklad voči korózii alebo poškriabaniu. Naše výrobky súčasne spĺňajú narastajúce potreby v oblasti trvalo udržateľnejších farieb a náterov.

Disperzie, pigmenty, živice a prísady

Suroviny pre architektonické a dekoratívne nátery

BASF je jedným z popredných dodávateľov farieb a náterov pre priemysel architektonických náterov. Náš sortiment zahŕňa systémy na báze rozpúšťadiel, na báze vody alebo univerzálne systémy, svetelné stabilizátory, dispergátory, modifikátory reológie a aditíva vo formuláciách, ako aj rôzne pigmenty a pigmentové prípravky - pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie.

Suroviny pre nátery v automobilovom priemysle a laky úžitkových vozidiel

Máme sortiment výrobkov, skúsenosti v odbore a technické znalosti, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality, vzhľadu, tepelnej odolnosti a trvanlivosti všetkých vonkajších i vnútorných náterov motorových vozidiel – od osobných automobilov cez nákladné vozidlá až po vlaky a lietadlá. Portfólio našich výrobkov ponúka komplexný rad organických, anorganických a efektných pigmentov, ktoré vytvárajú atraktívne farebné a povrchové efekty, ako aj špeciálne živice a prísady na zlepšenie vlastnosti náterov.

Suroviny pre priemyselné nátery

Spoločnosť BASF dodáva široké portfólio farebných pigmentov, efektných pigmentov a živíc vysokej kvality pre všetky oblasti priemyselných náterov, ako sú nátery na lode, plechovky, cievky či drevo, vhodné na množstvo rôznych účelov. S rozvíjajúcimi sa potrebami odvetvia zároveň ponúkame suroviny, ktoré uspokojujú narastajúci dopyt po udržateľnejších riešeniach.

Inovatívne riešenia v oblasti náterov

Okrem surovín ponúka spoločnosť BASF aj exkluzívne nátery pre automobilový priemysel a lakovne ako aj dekoratívne nátery. V roku 2016 BASF získala spoločnosť Chemetall, globálneho lídra v aplikovaných povrchových úpravách pre kovové, plastové a sklenené substráty v celom rade priemyslových odvetví a koncových trhov. Vďaka tomuto kroku BASF rozšírila svoje portfólio a poskytuje komplexnejšie riešenia v rámci divízie Laky a nátery.