TOP
България
Кои сме ние

Иновации в BASF

BASF е една от най-иновативните компании в света. Иновациите са наш извор и движеща сила. Нашата стратегия „Ние създаваме химия“ също е насочена към иновациите: BASF постоянно въвежда на пазара устойчиви решения, които съществено допринасят за повишаване качеството на живота и опазване на ресурсите, включително водата и енергията. Фактор за успеха ни е изследователската дейност.

BASF отново е класирана сред водещите компании в Индекса на патентните активи

Иновационната и дългосрочна конкурентна мощ на една компания се измерва и с броя и качеството на нейните патенти. През 2017 г. BASF е заявила прибл. 800 патента по целия свят. През същата година за пореден път се класираме сред водещите компании в Индекса на патентните активи (Patent Asset Index™) –  способ за съпоставка на притежанието на патенти в цялата промишленост.  

Индекс на патентните активи

Индексът на патентните активи се изчислява по критериите размер на портфейла от патенти и конкурентното му въздействие. Конкурентното въздействие се обуславя от технологичната актуалност на патентите и обхвата на пазарното им присъствие.