Global Home
Kim jesteśmy

Nasze cele

Stworzyliśmy ambitne cele finansowe i pozafinansowe, aby nasi klienci, inwestorzy, pracownicy i inni interesariusze mogli monitorować nasze postępy.

Naszym celem jest:

  • Zwiększenie wolumenu sprzedaży w sposób bardziej efektywny w porównaniu do globalnej produkcji chemicznej.
  • Zwiększenie wyniku EBITDA z wyłączeniem zdarzeń specjalnych o 3% do 5% rocznie.
  • Osiągnięcie stopy zwrotu zainwestowanego kapitału (ROCE) znacznie powyżej kosztu procentowego kapitału rocznie.
  • Zwiększenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję w ciągu każdego roku w oparciu o silny swobodny przepływ gotówki.
  • Produkcja neutralizatora CO2 do 2030 roku.
  • Wykorzystanie naszej innowacyjności w celu uzyskania 20 miliardów € ze sprzedaży akceleratora do 2025 roku.
  • Pokrycie 90% naszych istotnych wydatków w oparciu o ocenę zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju do 2025 r., co sprawi, że 80% naszych dostawców poprawi swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju po ponownej ocenie.
  • Pragniemy zapewnić ponad 80% naszych pracowników poczucie, że w firmie BASF mogą się rozwijać i osiągać jak najlepsze wyniki.

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, a także gospodarka wodna pozostaną naczelnym priorytetem naszych działań i prowadzenia działalności.

Miarą naszego sukcesu ekonomicznego są właśnie te kluczowe wskaźniki efektywności.

Two engineers climbing up the stairs