Global Home
Kdo jsme

Více čisté vody díky chemii

Voda je základní podmínkou existence života. Chemie přispívá k čištění znečištěné vody. 

Voda je hlavním zdrojem života. Jsme z 80 % tvořeni vodou a voda také pokrývá až 70 % povrchu naší planety. I přes to se z vody ale rychle stává vzácné zboží – populace a poptávka po vodě neustále rostou.

Na naší planetě je dostatek sladké vody pro sedm miliard lidí. Je však rozmístěna nerovnoměrně a příliš mnoho se jí vyplýtvá, znečistí a neudržitelně využívá. Mnohé z těchto problémů souvisejících s vodou však dokážeme řešit díky vhodným metodám její úpravy.

photo 1.jpeg

Udržitelné využívání vody

Udržitelné využívání vody a celosvětová ochrana přírodních vodních zdrojů jsou jednou z našich priorit. Snažíme se využívat vodu odpovědně a spolu s ní chránit i celý řetězec hodnot na úrovni povodí. Přispíváme k Cílům udržitelného rozvoje OSN pro vodu a uznáváme lidské právo na vodu a hygienu.

Udržitelné využívání vody je nedílnou součástí společenského cíle BASF „Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost“. Do budoucna jsme si vytyčili celosvětový dlouhodobý cíl: do roku 2030 chceme zavést udržitelné metody využívání vody v oblastech s nedostatkem vody a také na všech závodech typu Verbund. 

Naše účast v celosvětových partnerstvích v této oblasti nám umožňuje zvyšovat míru znalostí a sdílet naše odborné zkušenosti s ostatními. Od roku 2010 se podílíme na zprávách o stavu vody CDP. Podepsali jsme „Závazek o přístupu k bezpečné vodě, čistotě a hygieně na pracovišti“ (WASH) a usilujeme o zavedení přístupu k bezpečné vodě, čistotě a hygieně na pracovišti na odpovídající úrovni standardu pro všechny zaměstnance ve všech závodech.

photo 3.jpeg