Global Home
Kdo jsme

Chemie přispívá k udržitelné budoucnosti

Potřeba potravin, energie a čisté vody pro rostoucí světovou populaci, omezené zdroje a ochrana klimatu – inovace na bázi chemie hrají klíčovou roli ve všech těchto výzvách současnosti. V BASF chceme přispívat ke světu, který nabízí přijatelnou budoucnost se zvýšenou kvalitou života pro každého jedince. Činíme tak vytvářením chemie pro naše zákazníky a společnost a zároveň co nejlepším využíváním dostupných zdrojů. Udržitelnost je jádrem všeho, co děláme, protože my v BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

biomass 1.jpeg

Cirkulární ekonomika

Pro BASF je cirkulární ekonomika něčím víc než jen odpadovým hospodářstvím. Cílem je uzavřít oběhové cykly a využívat produkty a zdroje nejlepším možným způsobem napříč celým hodnotovým řetězcem. Chemický průmysl a jeho inovace mohou být v této změně tím, kdo určuje cestu. BASF cirkulární ekonomiku již uplatňuje, a to hned několika způsoby a přístupy.

Přístup založený na hmotnostní bilanci

Chemický průmysl využívá jen malý počet surovin, z nichž vytváří desetitisíce nejrůznějších výrobků. Lví podíl chemické produkce začíná v parní krakovací jednotce, kde se pára využívá ke štěpení neboli „krakování“ nafty, tedy uhlovodíku s dlouhým řetězcem, do menších molekul. Tyto molekuly poté slouží jako stavební kameny pro další výrobu. Patří mezi ně například vodík, metan, etylén a propylén, které se zpracovávají především do výroby plastů, nátěrů, ředidel a přípravků na ochranu rostlin.

biomass 2.jpeg

V chemickém průmyslu se obnovitelné nebo recyklované suroviny přidávají na začátku výrobního procesu a započítávají se pak do finálního výrobku. Tento princip založený na kalkulacích nabízí celou řadu výhod: snižuje emise skleníkových plynů a vstupy fosilních surovin, přičemž kvalita a vlastnosti výrobku zůstávají stejné. Díky tomu můžeme výrobky vyrábět naprosto stejným způsobem jako materiály zpracovávané konvenční cestou. Není proto potřeba nijak upravovat složení, výrobní linky ani postupy.

Přístup založený na rovnováze biomasy

Rozvíjením postupů založených na rovnováze biomasy BASF prošlapává nové cesty, které se uplatňují při využití obnovitelných surovin v chemickém průmyslu. Tento přístup umožňuje nahrazení fosilních paliv obnovitelnými surovinami ve výrobním Verbundu BASF. Výrobou produktů s vyváženou bilancí biomasy přispívá BASF k ochraně životního prostředí a klimatu, přičemž stále udržuje vysokou kvalitu své výroby.

Výhod přístupu založeného na rovnováze biomasy je celá řada: úspora fosilních zdrojů, snižování emisí skleníkových plynů, podpora využívání obnovitelných zdrojů, záruka identické kvality a vlastností výrobků a mnoho dalších. Přístup uplatňujeme u mnoha výrobků BASF, jako jsou například superabsorbenty, disperze, plasty a meziprodukty. Výsledné výrobky s vyváženou bilancí biomasy nabízejí zákazníkům BASF možnost odlišení, například kvantifikovatelně nižší uhlíkovou stopou a úsporou fosilních zdrojů.