Kdo jsme

Díky chemii je náš život bezpečnější

Současná pandemie COVID-19 přináší obrovské výzvy a proměňuje svět, který známe. Všechna odvětví průmyslu se maximálně snaží udržet krok s aktuálním vývojem situace a zamezit šíření viru. Jedno odvětví však v této snaze hraje klíčovou roli: chemický průmysl.

photo 1.jpg

Chemie zásobuje zdravotnictví základními látkami, jako jsou farmaceutické suroviny, suroviny pro výrobu dezinfekčních prostředků, složky pro mycí a čisticí prostředky, základní materiály pro výrobu zdravotnického vybavení, prostředky osobní ochrany pro zdravotníky a mnohé další.

Co je vlastně dezinfekce? Jedná se o chemický prostředek určený pro deaktivaci nebo likvidaci mikroorganismů na inertních površích. Bez dezinfekčních prostředků by viry a bakterie byly úplně všude. Díky chemii je tak náš život bezpečnější a čistší. 

Čištění a dezinfekce veřejných prostor

Jen si představte, co zahrnuje čištění veřejných institucí a otevřených prostor: kilometry nemocničních chodeb, podlahové plochy nákupních center, rozlehlé vstupní haly – všechno to sklo a dlaždice musí být lesklé a bez poskvrnky. Čisticí prostředky musí podlahy zanechat nejen dokonale čisté, ale také bezpečně suché.

Všechna tato zařízení – především nemocnice – mají ještě jeden velký požadavek. Čisticí prostředky musí odstranit nejen špínu, prach, mastnotu a skvrny, ale také zanechat povrchy hygienicky čisté, a to ideálně s dlouhodobou antimikrobiální ochranou.

photo 2.jpg

Snadné čištění pohodlným způsobem

Čištění povrchů v domácnosti je často frustrující: jakmile je dokonale vyčistíte, můžete pomalu začít na druhém konci znovu. Převeďte si tuto situaci do tisícinásobně většího měřítka – na hektary plochy podlah a povrchů v nemocnicích, školách a úřadech – z čištění se tak stává nekonečný proces.

Prostředky, které dokážou ošetřit povrchy tak, aby se příště čistily snadněji, jsou obrovskou pomocí pro úklidové firmy, jejichž práce je často velmi náročná. Řešení BASF jsou navržená tak, aby zanechala povrchy a plasty lesklé. Děje se tak chytrou úpravou samotného povrchu, avšak bez škodlivého dopadu. Výsledkem jsou čisté povrchy bez velké námahy, které zůstávají déle čisté.

Důsledná hygiena

Hygienické a bezpečnostní předpisy zohledňují také kvalitu čištění. Místa, která jsou vystavena vysokému pěšímu provozu, jako jsou školy, nemocnice a obchody, jsou plné ploch, kterých se každý den dotknou stovky nebo i tisíce lidí. Úklidoví profesionálové udržující tyto prostory v čistotě chtějí ukázat, že výsledkem jejich práce je účinná dezinfekce a povrchy, které nejsou jen perfektně čisté, ale ideálně také dlouhodobě chráněné proti mikrobům. Od čisticích prostředků se očekává, že budou schopny dezinfikovat různé materiály včetně plastů bez toho, aby je poškozovaly.

photo 3.jpg