Global Home
Kdo jsme

Chemie chrání klima

Změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů, se kterým se dnešní společnost potýká. BASF podporuje cíle Pařížské dohody, tedy snahu udržet globální oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia. Především však chceme s klimatickou změnou bojovat prostřednictvím našich schopností uplatňovat inovativní přístupy k řešení nových výzev. Pro BASF je ochrana životního prostředí klíčovým úkolem a naprosto zásadní součástí naší strategie.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Náš cíl v ochraně klimatu

BASF usiluje o dosažení CO2 neutrálního růstu do roku 2030. Naším cílem je udržovat celkové emise skleníkových plynů z našich výrobních závodů (s výjimkou emisí z prodeje energie třetím stranám) a našich nákupů energie na úrovni roku 2018 (ekvivalent 21,9 milionů tun CO2) při současném zvyšování produkce.

Chceme dosáhnout našeho cíle v ochraně klimatu a umožnit i další snížení prostřednictvím uplatňování optimalizačních opatření v našich závodech, nákupem nízkouhlíkové energie, a především také díky programu výzkumu a vývoje, který se snižováním našich emisí skleníkových plynů zabývá dlouhodobě. Všechna tato opatření jsme zahrnuli do našeho globálního Programu nízkouhlíkového hospodářství.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Snižování emisí CO2

V posledních desetiletích již společnost BASF dosáhla značného snížení emisí CO2 optimalizací výroby energie a výrobních procesů, stejně jako systematickým snižováním emisí oxidů dusného. Kromě toho, že pokračujeme v těchto snahách, tak také při nákupu energií postupně nahrazujeme fosilní paliva obnovitelnými zdroji. Abychom mohli naše emise skleníkových plynů omezit skutečně dramaticky, výzkumníci BASF intenzivně pracují na naprosto nových výrobních procesech, které zaručí nízké emise CO2.

Nízkouhlíkové hospodářství

Jsme optimisté a věříme, že se nám tyto zásady podaří uplatňovat již od roku 2030. Náš primární cíl: chceme se dostat do bodu, kdy nebudeme produkovat vůbec žádné emise CO2. Další možnosti, jako je například využití biomasy, CO2 nebo odpadu jako surovinového zdroje pro chemickou výrobu, budou rovněž hrát stále významnější roli. Potenciál udržitelně dostupné biomasy je však konečný. V tuto chvíli stále existují limity využití CO2, jejichž příčinou je vysoká energetická náročnost.