Global Home
Kdo jsme

Dostatek zdravého jídla (a vody) díky chemii 

V roce 2050 bude na Zemi žít téměř deset miliard lidí. Zatímco světová populace roste, a s ní i její požadavky, zdroje planety jsou omezené. Organizace spojených národů (OSN) předpovídá, že do roku 2050 bude muset lidstvo znásobit produkci potravin o 70 %, aby se nasytil celý svět.

photo 1.jpeg

Jídlo je život

Zabezpečení potravin pro rostoucí svět je největší výzvou, které dnes zemědělství čelí. Aby se s ní pěstitelé a chovatelé úspěšně vypořádali, potřebují nové technologie a nová řešení.

Každý muž, žena i dítě musí mít přístup ke zdravým a výživným potravinám nejen dnes, ale i v budoucnu. To je naprosto zásadní pro kvalitu života každého jedince. Aby zemědělství dokázalo uspokojit současnou i budoucí poptávku po potravinách a naplnilo požadavky příštích generací, musíme být schopni plně využít potenciál světového vědění.

Pracovat společně na překonání problémů a výzev a nalézat nová řešení je jednou z nejsilnějších stránek BASF – takto v zemědělství pracujeme již více než 100 let. Naši zaměstnanci jsou v neustálém kontaktu s farmáři a zemědělskými odborníky ve všech oblastech po celém světě. Usilovně pracují na tom, aby zjistili, jaké přístupy jsou zapotřebí pro optimalizaci zemědělské produkce, zvýšení výnosnosti farem a pro zlepšení kvality života stále se rozrůstající světové populace.

BASF stojí po boku zemědělcům jako jejich spolehlivý partner již dlouhou řadu let. Naším cílem je pomáhat pěstitelům prosperovat díky inovativním a udržitelným řešením, a to nejen dnes, ale také v budoucnu.

photo 2.jpeg

Inovace pro úspěšné zemědělství

Dobré a kvalitní výnosy ze sklizně jsou základem úspěšné sezóny. Naše výrobky zemědělcům pomáhají tohoto cíle dosáhnout.

BASF patří mezi světovou špičku mezi výrobci prostředků ochrany zemědělských plodin. Každý rok investujeme do výzkumu a vývoje nových výrobků a řešení, jež pomáhají pěstitelům uspět. Moderní fungicidy, herbicidy, insekticidy, prostředky pro ochranu osiva a výrobky pro likvidaci škůdců tvoří jádro naší divize zaměřující se na ochranu plodin. Kromě toho dodáváme také prostředky biologické ochrany plodin, řešení zlepšující zdraví rostlin a inovace zlepšující využití živin v půdě. Pomáháme pěstitelům chránit jejich pole před nemocemi, plevely, škodlivým hmyzem a hlodavci, a v neposlední řadě také pomáháme omezovat ztrátu dusíku při aplikaci hnojiva.

Již více než 100 let se BASF věnuje podpoře pěstitelů a vyvíjí pro ně nové technologie tak, aby mohli dosahovat vysokých výnosů udržitelným způsobem i na omezené výměře zemědělské půdy. Víme, že v udržitelném zemědělství je ještě velký prostor pro zlepšení a stále se posunujeme vpřed – spolu se zemědělci a pro ně. My totiž věříme, že zemědělství je vůbec to nejdůležitější povolání na této planetě. 

photo 3.jpeg