Global Home
Kdo jsme

Díky chemii jsou ochranné prostředky ještě bezpečnější

Plasty poskytují mnoho prokázaných výhod v různých oblastech – například obalové aplikace zabraňující ztrátám potravin, lehké konstrukce vozidel, stavební izolace, bezpečnostní a ochranné prostředky a mnoho dalších. Aditiva BASF pro výrobu plastů zlepšují vlastnosti výrobků a jejich zpracování, a řeší tak mnoho problémů v rámci složitých procesů téměř ve všech oblastech výroby a zpracování umělých hmot.

plast 1.jpeg

Posouvání hranic umělých hmot

Průmysl umělých hmot využívá aditiv pro dosažení požadovaných vlastností a výkonu plastových výrobků pro specifické aplikace. Kompletní a inovativní portfolio výrobků BASF zahrnuje stabilizátory, které zajišťují snadné zpracování, odolnost vůči teplu a světlu u různých polymerů a aplikací zahrnujících formované výrobky, fólie, vlákna, povlaky a extrudované profily. 

plast 2.jpeg

Světelné stabilizátory

Světelné stabilizátory BASF zabraňují degradaci a propůjčují plastům požadovanou odolnost vůči světlu, výkyvům teploty a nepřízni počasí. Používají se ve výrobě ochranných přileb, kde zaručují dlouhodobou ochranu proti UV záření a prodlužují životnost polymerové sloučeniny.

Plastové směsi používané ve výrobě bezpečnostních a ochranných prostředků musí být dostatečně pevné a odolné, aby splňovaly požadavky přísných předpisů. Působení slunečního záření i některých typů umělého osvětlení může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků z plastických hmot. Především ultrafialové světlo může v polymerech nastartovat chemické reakce, které vedou ke ztrátě barev, narušení chemických vazeb a ztrátě fyzikálních vlastností. Nabídka světelných stabilizátorů BASF zahrnuje UV absorbenty, které fungují na principu stínění polymeru před ultrafialovým světlem, a bráněné aminové světelné stabilizátory (HALS), které odstraňují radikálové meziprodukty vznikající v procesu fotooxidace.  

plast 3.jpg

BASF nabízí materiály, které jsou specificky navrženy pro aplikace vyžadující odolnost vůči vysokým teplotám – udržují si tvrdost a rozměrovou stabilitu i při použití v extrémně vysokých teplotách. Široké spektrum jejich vlastností umožňuje jejich tvarování do mechanických součástek nejvyšší kvality a vysoce namáhaných masově vyráběných dílů. Tento speciální plast nabízí dlouhodobý výkon a mimořádnou tepelnou odolnost, vynikající transparentnost, vysokou tvrdost, dobrou rozměrovou stabilitu a mechanickou pevnost i při vysokých teplotách, velmi příznivé chování v případě vystavení požáru, vynikající odolnost vůči hydrolýze a příznivé dielektrické vlastnosti.