Global Home
Kdo jsme

Chemie umožňuje recyklaci plastového odpadu

Plastový odpad, především pak plastový odpad v kontextu kontaminace mořských ekosystémů, je vnímaný jako jeden z významných problémů současného světa. Na jedné straně je vyvíjen stále větší tlak na recyklační kvóty a recyklovatelnost, na straně druhé stojí silné závazky našich zákazníků v podobě zvyšování podílu recyklovaného materiálu v jejich nabídce. Řešení těchto problémů vyžaduje inovace a celosvětově propojenou snahu napříč hodnotovým řetězcem.

chemcycling 1x.png

Co je Chemcycling?

BASF se k výzvám staví čelem a vypracovala projekt chemické recyklace: Chemcycling. Prostřednictvím termochemických procesů se plastový odpad rozkládá na olejové nebo plynné produkty, které se stávají surovinami a vrací se zpět do chemického průmyslu. Tyto suroviny mohou nahradit fosilní zdroje ve všech odvětvích činnosti BASF a produkovat nové výrobky, zejména umělé hmoty. Prostřednictvím certifikovaného systému třetích stran jsme schopni nahradit část surovin v každém produktu recyklovanými zdroji.

Jaké jsou výhody chemické recyklace?

Chemická recyklace umožňuje recyklovat plasty, pro něž v současnosti neexistují jiná recyklační řešení: mechanická recyklace je vhodná pro recyklaci čistých materiálů, které se získávají ve velkých objemech sběrem a tříděním. Naše odpady však obsahují také plastové výrobky, kde je několik typů materiálů vyrobeno z více druhů plastů zkombinovaných pro optimální výkon, dále plastů s ulpívajícími zbytky (např. zbytky potravin na obalech) a plastů, jejichž třídění pro recyklaci není ekonomické. Chemická recyklace může být cestou k recyklaci těchto materiálů, které díky ní nebudou putovat do spaloven nebo na skládky, kde by jinak skončily. Chemcycling představuje novou a velmi slibnou podnikatelskou příležitost pro nás i pro naše zákazníky. Výsledné výrobky totiž mají shodnou kvalitu s výrobky pocházejícími z fosilních surovin.

Je chemická recyklace ekologicky nezávadná?

Na konci životnosti každého plastového výrobku je třeba vybrat řešení, které je nejvíce efektivní ve vztahu k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že chemická recyklace je možností, jak recyklovat směsné, vícevrstvé nebo jinak komplikované plasty, stává se doplňkem k mechanické recyklaci a nabízí udržitelnější alternativu ke spalování nebo skládkování. Díky analýze životnosti máme jistotu, že tento inovativní přístup vytváří hodnotu pro životní prostředí.

V pilotní fázi společnost BASF představila zákazníkům první prototypy. Byly mezi nimi obaly na sýr mozzarella, průsvitné komponenty do mrazniček a izolační boxy pro citlivé aplikace.