Zmena v prospech klímy

Sledovanie módy – od semienka až po ušitie

Chceli by ste mať možnosť sledovať svoje nové tričko až na bavlníkovú plantáž a byť si absolútne istí, že je vyrobené udržateľnejšie? Znižovanie emisií CO2 v rámci komplexného hodnotového reťazca bavlny nie je ľahká úloha. Módny priemysel sa však nachádza uprostred významnej zmeny, ktorú podporujú špičkové technológie. A my sa podieľame na revolúcii dodávateľského reťazca vysokokvalitnej bavlny tým, že podporujeme udržateľné poľnohospodárstvo a dbáme o to, aby sa dalo každé tričko vysledovať od semienka až po ušitie. Vďaka tejto inovácii si budujeme dôveru a vyrábame udržateľné odevy, ktoré sú viac než len pohodlné – a to pre všetky zúčastnené strany.

The pictures show brown cotton plants shortly before harvest with white cotton fibers growing in a ball like a protective case around the cotton seeds.

Inšpirácia: Dôvera prostredníctvom transparentnosti

Prostrediu, ktoré sa vyznačuje takým rýchlym tempom ako módny priemysel, môže chýbať transparentnosť v celom hodnotovom reťazci. Sme presvedčení, že toto sa musí zmeniť, pretože transparentnosť je silný motivačný činiteľ, ktorý poháňa udržateľné získavanie zdrojov a výrobu. A znižuje celkovú uhlíkovú stopu odvetvia. Móda vo veľkej miere závisí od nákupného rozhodnutia jednotlivcov. Dokážeme odpovedať na najnaliehavejšie otázky zákazníkov o udržateľnom oblečení a umožniť im sledovať každý krok cesty ich trička ešte skôr, ako dorazí do obchodu?

Modelka a model majú oblečené odevy vyrobené z bavlny, ktoré predvádzajú v poli v Grécku

Od plantáže až po módnu prehliadku: Na módnej prehliadke, ktorá sa konala na pozemku jedného pestovateľa neďaleko mesta Komotini, sa predstavili odevy vyrobené výlučne z bavlny vyprodukovanej v rámci programu CSF.

Myšlienka: Spolupráca v záujme udržateľnej bavlny

Položili sme si otázku: Stačí jednoducho poskytnúť poľnohospodárom vysokokvalitné osivo FiberMax® na pestovanie udržateľnej bavlny? Alebo by sme mohli sledovať zodpovedne získavané a udržateľné vstupy do odevov aj textilu? A to všetko pri súčasnom uspokojovaní potrieb každej zúčastnenej strany? Naše nadšenie pre skutočnú zmenu nás prinútilo premýšľať ďalej. Odborníci spoločnosti BASF na bavlnu spolupracovali s poľnohospodármi na vytvorení dvoch revolučných programov, prostredníctvom ktorých majú pestovatelia bavlny, spracovatelia, výrobcovia, značky a módni producenti prístup k digitálnej platforme, ktorá sleduje každý balík bavlny od plantáže až po hotový výrobok. Odmeňovanie za opatrenia v prospech udržateľnosti ponúka ďalšie stimuly na prechod na udržateľné metódy a rozhodnutia. Naším poslaním je prepojiť celý dodávateľský reťazec v oblasti bavlnených vlákien a zabezpečiť transparentnosť a sledovateľnosť každého kroku na tejto ceste – od plantáže až po módu.

Pre poľnohospodárov aj spotrebiteľov to má početné výhody. Teraz už máme k dispozícii údaje, ktoré odpovedia zákazníkom na ich otázky. Zároveň sa dokážeme odmeniť aj poľnohospodárom. Je to vskutku výhodné pre všetky strany.
A portrait of the BASF Communications Manager Field Crops, Seed and Traits EMEA – Suzanne Barratt.

Suzanne Barratt

BASF Communications Manager Field Crops, Seeds & Traits EMEA

Výzva: Základy skutočnej zmeny

Poľnohospodári vypestovali v sezóne rokov 2018/2019 viac ako 27 miliónov ton bavlny (FAO, 2021 „Najnovšie trendy a vyhliadky na svetovom trhu s bavlnou a vývoj politiky v oblasti bavlny“). Ako môžeme v takom obrovskom odvetví vytvoriť základ skutočnej zmeny? Ako zabezpečíme, aby sa náš udržateľný prístup v spojení s technológiami stal pre milióny pestovateľov na celom svete skutočným prínosom a nespôsobil im skôr nepríjemnosti? Pestovanie bavlny poskytuje obživu 100 miliónom rodinám na piatich kontinentoch. Významní producenti ako Čína, India, Spojené štáty a Brazília sú dobre známi. Málokto však vie, že 85 percent bavlnených vlákien pestovaných pre EÚ sa pestuje na severovýchode Grécka. Základy na zabezpečenie trvalej udržateľnosti a znižovania emisií COsme teda začali budovať v dvoch hlavných regiónoch pestovania bavlny – v Grécku a v USA.

The picture shows two large green cotton harvesting machines in a cotton field with BASF cotton experts and farmers standing in front of them.

Prístup: Regeneračná výroba pre udržateľné oblečenie

Kvalita, udržateľnosť a transparentnosť sú základom nami vyvinutých programov pre bavlnu. Program CSF (angl. Certified Sustainable FiberMax®, certifikované udržateľné osivo FiberMax®) v Grécku aj iniciatíva „Udržateľná bavlna e3” v USA začínajú exkluzívnymi semenami bavlny od spoločnosti BASF. Dôraz oboch iniciatív, ktoré podporujú inovatívne technológie, sa kladie na produkciu udržateľnej módy a sociálne uvedomelých výrobkov. Pestovatelia bavlny, ktorí spolupracujú so spoločnosťou BASF, sú odhodlaní, že spolu s nami prispejú k zmene. Okrem sledovania svojej produkcie zavádzajú aj udržateľné postupy. V rámci dvojročného programu úzkej spolupráce s Univerzitou v Tesálii v Grécku porovnávame tieto systémy udržateľného pestovania bavlny s bežnými. Výsledky z roku 2022 ukazujú, že tieto postupy dokážu znížiť emisie CO2 o 5 až 15 % a potenciálne každoročne fixovať 60 – 80 kg organického uhlíka v pôde na hektár.

Dodávateľský reťazec pre výrobu bavlny

 

The infographic shows 7 icons symbolizing the supply chain of a cotton shirt from the seeds to the product. The icons have labels saying “FiberMax Seeds”, “Sustainable Farming”, “Ginning (separating fiber)”, “Safety and quality control”, “Spinning”, “Weaving, knitting, sewing”, “Finished garment” and swingtags with a QR code for customers to trace this supply chain digitally.
The infographic shows 7 icons symbolizing the supply chain of a cotton shirt from the seeds to the product. The icons have labels saying “FiberMax Seeds”, “Sustainable Farming”, “Ginning (separating fiber)”, “Safety and quality control”, “Spinning”, “Weaving, knitting, sewing”, “Finished garment” and swingtags with a QR code for customers to trace this supply chain digitally.

Znížené emisie predstavujú odhadovaný prínos 0,8 tony ekvivalentu CO2 na hektár ročne, čo zodpovedá 3 219 km najazdených na priemernom osobnom automobile so zážihovým motorom (Zdroj: EPA, Kalkulačka ekvivalentu zelených plynov).

0,8 t CO₂e = najazdených 3 219 km

 

Veríme, že neustále meranie a optimalizácia osív a poľnohospodárskych postupov je správnou cestou k trvalej udržateľnosti. Aby sme skutočne pochopili vplyv každého kroku v dodávateľskom reťazci bavlny a zaistili merateľný úspech v rámci celého procesu, rozdelili sme zber údajov na hodnotiteľné kroky a v spolupráci s poľnohospodármi sme vytvorili systém odmeňovania za používanie digitálnych platforiem a sledovanie ich produkcie.

The picture shows a pile of BASF FiberMax cotton seeds with a blue coating.

Osivá BASF FiberMax®, ktoré sú súčasťou programu udržateľného poľnohospodárstva.

Naše programy: Kvalitné osivá a udržateľné poľnohospodárstvo v kombinácii s technológiami

Program CSF

Dopyt po kvalitných gréckych bavlnených vláknach je veľmi vysoký. Spoločnosť BASF už nadviazala spoluprácu približne s 1 600 pestovateľmi, ktorí nakupujú jej osivá FiberMax®. Pestovatelia dostávajú vyplatenú prémiu za zber údajov o bavlne od spracovateľov. Poľnohospodári využívajúci technológiu blockchain dostanú od partnerov blockchainu dodatočnú odmenu na základe množstva bavlny, ktoré každoročne použijú. Táto prelomová technológia umožňuje sledovať každé zasiate semienko v každom kroku celého procesu až po hotové tričko.

Udržateľná bavlna e3

Poľnohospodári v programe e3 v USA sledujú konkrétne environmentálne a sociálne opatrenia na farmách. Tie sú zdokumentované na digitálnej platforme, aby mohli výrobcovia textilu i zákazníci sledovať každý jednotlivý balík bavlny. Okrem toho spoločnosť BASF v spolupráci so značkami pestovateľov motivuje, aby sa usilovali o udržateľnosť. Program e3 získal svoj názov vďaka spolupráci s pestovateľmi, ktorí sa zaviazali pestovať bavlnu spôsobom, ktorý je sociálne spravodlivý, ekonomicky životaschopný a environmentálne zodpovedný – a to všetko je certifikované a overené nezávislými auditmi.

Spoločnosť Aeiforki, partner pre realizáciu programu CSF, vykonala v roku 2023 štúdiu uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa jedného kilogramu bavlnených vlákien predstavuje 6,26 kg ekvivalentu CO2, čo zodpovedá najazdeniu 25 km alebo nabitiu 761 mobilných telefónov.

Budúcnosť módy: Zjednotení pre najväčšiu prácu na svete

Očakáva sa, že do roku 2040 bude udržateľne vyrobená bavlna pre väčšinu módnych značiek štandardom. Hoci plán tejto zmeny je už stanovený v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN, existuje aj nový, rastúci celosvetový trend udržateľného získavania bavlny. Chceme poskytnúť medzinárodnú platformu pre pestovateľov bavlny, kde by sa mohli podeliť o svoje skúsenosti s udržateľnosťou, ako aj o úspechy a prácu, ktorú vykonávajú na podporu uvedených cieľov OSN. V roku 2023 sa mala delegácia amerických a gréckych pestovateľov a spracovateľov bavlny, ktorí zastupujú „Program bavlny e3“ aj „Program Certifikovaného udržateľného osiva FiberMax®“, spoločne so spoločnosťou BASF zúčastniť na podujatí pri okrúhlom stole v sídle OSN v New Yorku.

Poľnohospodárstvo je čoraz väčšie a zložitejšie – je to najcennejšia práca na zemi. Preto meníme udržateľnú bavlnu – pre lepšiu budúcnosť.

Zistite viac o udržateľnom poľnohospodárstve v BASF: