Global Home
Kto sme

Naša stratégia

Chémia je naša vášeň. Ako popredná chemická spoločnosť, chceme byť najatraktívnejším partnerom pre výzvy, ktoré sa dajú vyriešiť pomocou chémie. Preto sú naši zákazníci v centre všetkého, čo robíme. Chceme rásť so ziskom a zároveň vytvárať hodnoty pre spoločnosť a životné prostredie. Vďaka našim odborným znalostiam, inovatívnemu a podnikateľskému duchu a sile nášho integrovaného Verbund systému rozhodujúcim spôsobom prispievame k zmene sveta. To je náš cieľ. To je to, čo nás poháňa a čo robíme najlepšie: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Ľudstvo stojí pred obrovskými výzvami. Mení sa klíma, vyčerpávajú sa prírodné zdroje, zvyšuje sa tlak na ekosystémy a rastúcu populáciu nášho sveta je potrebné nasýtiť. Viac než kedykoľvek predtým sú potrebné riešenia pre udržateľnú budúcnosť. V tom zohráva kľúčovú úlohu chémia. Takmer vo všetkých oblastiach života dokáže dláždiť cestu k väčšej udržateľnosti prostredníctvom inovatívnych produktov a technológií a urýchľovať zmeny, ktoré sú potrebné na jej dosiahnutie. Toto presvedčenie je vyjadrené v cieli našej spoločnosti: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Naším poslaním a motiváciou je ziskový rast a pozitívny prínos pre ľudskú spoločnosť a životné prostredie. Riešenia spoločnosti BASF pomáhajú napríklad chrániť klímu, predchádzať vzniku odpadu alebo prispievať k jeho recyklácii, efektívnejšie využívať zdroje, vyrábať zdravé a cenovo dostupné potraviny a umožňovať mobilitu ohľaduplnú k životnému prostrediu.

Zároveň ako BASF prechádzame hlbokými zmenami. Musíme našu spoločnosť transformovať, ako sme to urobili už opakovane v priebehu jej viac ako 150-ročnej histórie. Tentokrát smerujeme ku klimatickej neutralite a obehovému hospodárstvu. To zahŕňa zvládnutie dlhodobých politických rozhodnutí, ako je napríklad Európska zelená dohoda, prekonanie dôsledkov súčasných geopolitických konfliktov, ako je vojna na Ukrajine, či napredovanie digitalizácie. To všetko si vyžaduje jasnú víziu, ako aj vysoký stupeň tvorivosti a flexibility.

Dlhodobé trendy aj krátkodobý vývoj v prostredí, ktoré sa vyznačuje nestálosťou a neistotou, sú pre chemický priemysel náročné. Zároveň však otvárajú množstvo príležitostí pre nové oblasti obchodnej činnosti a inovatívnych produktov.

Naša transformácia v rámci celého hodnotového reťazca

our value chain_SK.png

Naše hodnoty a globálne normy

Ako medzinárodná chemická spoločnosť pôsobíme na trhoch a v krajinách s rôznymi požiadavkami a podmienkami. Vždy sa riadime našimi firemnými hodnotami a normami, aby sme konali zodpovedne a mohli podnikať. Každodenným dodržiavaním týchto hodnôt dbáme o kultúru úcty voči našim zákazníkom, partnerom i zamestnancom.

Spolu s naším kódexom správania a našimi globálnymi štandardmi, kladú naše hodnoty základy zodpovedného správania a vzťahov so zainteresovanými stranami založených na dôvere.

Naše normy vychádzajú z existujúcich zákonov a predpisov, ba v niektorých prípadoch ich dokonca prekračujú, a zohľadňujú medzinárodne uznávané zásady. Rešpektujeme a podporujeme nasledovné:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv a dva Dohovory OSN o ľudských právach
 • 10 zásad Globálneho paktu OSN
 • Základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a Trojstranná deklarácia zásad MOP týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky
 • Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
 • Globálna charta zodpovednej starostlivosti Responsible Care®
 • Nemecký kódex správy a riadenia spoločností

Hlavné smernice sú zhrnuté predovšetkým v predpisoch našej skupiny týkajúcich sa dodržiavania predpisov, ľudských práv, pracovných a sociálnych noriem a v Kódexe správania dodávateľov. Našimi komplexnými systémami riadenia a monitorovania chceme zabezpečiť, že budeme konať v súlade s platnými zákonmi a dbať o zodpovednosť voči životnému prostrediu a celej ľudskej spoločnosti.

Oddelenie podnikového auditu nepretržite sleduje dodržiavanie požiadaviek. Riaditeľ našej organizácie pre súlad práva a dodržiavanie zákonov zároveň pôsobí ako hlavný referent pre ľudské práva a dohliada na komplexné riadenie rizík.

CodeofConduct_header_en.jpg
V čase geopolitických otrasov sú naše záväzné hodnoty a normy ešte dôležitejšie. Poskytujú nám orientáciu a sú základom úcty a dôvery.

Matthew Lepore

Hlavný referent zodpovedný za dodržiavanie predpisov

Obchodné a konkurenčné prostredie

Prítomnosť spoločnosti BASF vo svete znamená, že pôsobí v kontexte rôznych miestnych, regionálnych i globálnych udalostí a vývoja. Patrí sem:

 • globálne hospodárske a politické prostredie
 • právne a politické požiadavky
 • medzinárodné obchodné dohody
 • priemyselné normy
 • environmentálne dohody (ako je napríklad systém obchodovania s emisiami EÚ)
 • sociálne aspekty (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN).

Spoločnosť BASF si drží jednu z troch najvyšších pozícií na trhu v približne 80 % oblastí obchodnej činnosti, v ktorých aktívne podniká. Našimi najvýznamnejšími svetovými konkurentmi sú spoločnosti Arkema, Bayer, Celanese, Clariant, Corteva, Covestro, Dow, DSM-Firmenich, Evonik, Huntsman, SABIC, Sinopec, Solvay, Syngenta, Wanhua a stovky ďalších miestnych i regionálnych konkurentov. Očakávame, že v nadchádzajúcich rokoch bude naďalej rásť význam konkurentov z Ázie a najmä z Blízkeho východu.