Global Home
Kto sme

Naša stratégia

Chémia je naša vášeň. Ako popredná chemická spoločnosť, chceme byť najatraktívnejším partnerom pre výzvy, ktoré sa dajú vyriešiť pomocou chémie. Preto sú naši zákazníci v centre všetkého, čo robíme. Chceme rásť so ziskom a zároveň vytvárať hodnoty pre spoločnosť a životné prostredie. Vďaka našim odborným znalostiam, inovatívnemu a podnikateľskému duchu a sile nášho integrovaného Verbund systému rozhodujúcim spôsobom prispievame k zmene sveta. To je náš cieľ. To je to, čo nás poháňa a čo robíme najlepšie: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Ľudstvo stojí pred obrovskými výzvami. Mení sa klíma, vyčerpávajú sa prírodné zdroje, zvyšuje sa tlak na ekosystémy a rastúcu populáciu nášho sveta je potrebné nasýtiť. Viac než kedykoľvek predtým sú potrebné riešenia pre udržateľnú budúcnosť. V tom zohráva kľúčovú úlohu chémia. Takmer vo všetkých oblastiach života dokáže dláždiť cestu k väčšej udržateľnosti prostredníctvom inovatívnych produktov a technológií a urýchľovať zmeny, ktoré sú potrebné na jej dosiahnutie. Toto presvedčenie je vyjadrené v cieli našej spoločnosti: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Naším poslaním a motiváciou je ziskový rast a pozitívny prínos pre ľudskú spoločnosť a životné prostredie. Riešenia spoločnosti BASF pomáhajú napríklad chrániť klímu, predchádzať vzniku odpadu alebo prispievať k jeho recyklácii, efektívnejšie využívať zdroje, vyrábať zdravé a cenovo dostupné potraviny a umožňovať mobilitu ohľaduplnú k životnému prostrediu.

Zároveň ako BASF prechádzame hlbokými zmenami. Musíme našu spoločnosť transformovať, ako sme to urobili už opakovane v priebehu jej viac ako 150-ročnej histórie. Tentokrát smerujeme ku klimatickej neutralite a obehovému hospodárstvu. To zahŕňa zvládnutie dlhodobých politických rozhodnutí, ako je napríklad Európska zelená dohoda, prekonanie dôsledkov súčasných geopolitických konfliktov, ako je vojna na Ukrajine, či napredovanie digitalizácie. To všetko si vyžaduje jasnú víziu, ako aj vysoký stupeň tvorivosti a flexibility.

Dlhodobé trendy aj krátkodobý vývoj v prostredí, ktoré sa vyznačuje nestálosťou a neistotou, sú pre chemický priemysel náročné. Zároveň však otvárajú množstvo príležitostí pre nové oblasti obchodnej činnosti a inovatívnych produktov.

Cieľ našej spoločnosti 


Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť

Chceme byť lídrom v chemickom priemysle a zodpovedne formovať zmeny – s ambicióznymi cieľmi a konkrétnym plánom:

  • Postupne prechádzame z fosílnych zdrojov energie a surovín na obnoviteľné zdroje.
  • Prispôsobujeme štruktúru našich Verbundov novým okolnostiam, aby sme vytvorili základ bezpečnej a spoľahlivej výroby s efektívnym využívaním zdrojov.
  • Vyvíjame nové, priekopnícke bezuhlíkové a nízkouhlíkové výrobné procesy pre naše výrobky.
  • Urýchľujeme naše inovačné procesy a prehlbujeme spoluprácu so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími partnermi s cieľom vyvíjať vysoko odolné produkty s nižšou uhlíkovou stopou.
  • Vyvíjame recyklačné technológie pre rôzne prúdy odpadu v záujme posilňovania obehového hospodárstva.
  • Využívame mnohé príležitosti digitalizácie vo všetkých oblastiach spoločnosti.
  • Systematicky zosúlaďujeme naše portfólio s oblasťami rastu a budúcimi technológiami a ešte výraznejšie integrujeme udržateľnosť do našich hodnotových reťazcov.
  • Vytvárame pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci môžu rozvíjať a prispievať k dlhodobému úspechu spoločnosti BASF.

Naše strategické oblasti činností

Strategická orientácia spoločnosti BASF je založená na komplexnej analýze našich trhov, konkurentov a hospodárskeho prostredia. Neustále sledujeme globálne trendy a krátkodobý vývoj a predvídame výsledné príležitosti a riziká. Nasledujúcich šesť strategických oblastí činnosti nám umožňuje zamerať sa na našich zákazníkov a zároveň posilniť našu vedúcu pozíciu v konkurenčnom prostredí.

Naše hodnoty

Chceme pomôcť zmeniť svet k lepšiemu. To je to, čo nás poháňa a je jadrom nášho firemného cieľa: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť. To, ako konáme, je rozhodujúce. Na celom svete nám štyri firemné hodnoty spoločnosti BASF slúžia ako kompas a zároveň sú vyjadrením našich ambícií a našej spoločnej identity.

Naše hodnoty definujú, ako chceme spolupracovať – ako tím, s našimi zákazníkmi a našimi partnermi.

Spolu s naším kódexom správania a našimi globálnymi štandardmi, kladú naše hodnoty základy zodpovedného správania a vzťahov so zainteresovanými stranami založených na dôvere.