Slovensko
Kto sme

Naša stratégia

V BASF sme nadšení z chémie a našich zákazníkov. Ak chceme byť popredná chemická spoločnosť pre našich zákazníkov, rastieme tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Vďaka našim odborným znalostiam, inovatívnemu a podnikateľskému duchu a sile nášho integrovaného Verbund systému rozhodujúcim spôsobom prispievame k zmene sveta. To je náš cieľ. To je to, čo nás poháňa a čo robíme najlepšie: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Svet sa mení rýchlym tempom – ešte viac ako kedykoľvek predtým sú potrebné riešenia pre udržateľnejšiu budúcnosť. Chémia tu zohráva kľúčovú úlohu. Takmer vo všetkých oblastiach života môže pomôcť prekonať naliehavé globálne výzvy pomocou inovatívnych produktov a technológií – od zmeny klímy a šetrnejšieho využívania zdrojov až po nakŕmenie svetovej populácie. Toto presvedčenie je vyjadrené v cieli našej spoločnosti a je tým, čo nás deň čo deň motivuje: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Cieľ našej spoločnosti 


Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Naším poslaním a motiváciou je ziskovo rásť a pozitívne prispievať k prospechu spoločnosti a životného prostredia. BASF riešenia napríklad prispievajú k ochrane klímy a pomáhajú predchádzať vzniku odpadu alebo ho recyklovať, vyrábať zdravé a cenovo dostupné potraviny a umožňujú klimaticky inteligentnú mobilitu.

Zároveň, ako energeticky a zdrojovo náročná spoločnosť, čelíme pravdepodobne najväčšej transformácii v našej viac ako 150-ročnej histórii: posun smerom k uhlíkovo neutrálnej a obehovej ekonomike a s tým súvisiace medzníky, ako je Európska zelená dohoda, od nás vyžadujú nové koncepcie a prístupy – k spôsobu, akým vyrábame, k našej surovinovej základni i k našim dodávkam energie.

Zmeny vnímame aj ako príležitosť. Ako najväčšia chemická spoločnosť na svete chceme byť lídrom a aktívne a zodpovedne formovať zmenu. Preto postupne meníme naše energetické a surovinové  zásobovanie na obnoviteľné zdroje. Posilňujeme našu štruktúru Verbund ako základ pre efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú výrobu. Vyvíjame priekopnícke nízkouhlíkové výrobné procesy pre naše produkty. Zrýchľujeme naše inovačné procesy a prehlbujeme spoluprácu s partnermi na vývoji vysokovýkonných produktov, ktoré si vyžadujú aj menej zdrojov a majú nižšiu uhlíkovú stopu. Využívame mnoho príležitostí digitalizácie. Systematicky prispôsobujeme naše portfólio oblastiam rastu a budúcim technológiám a ešte výraznejšie integrujeme udržateľnosť do našich hodnotových reťazcov. Vytvárame pracovné prostredie, v ktorom môžu naši zamestnanci prosperovať a prispievať k dlhodobému úspechu spoločnosti BASF. Takto plníme cieľ našej spoločnosti.