Slovensko
Kto sme

Naša stratégia

V BASF sme nadšení z chémie a našich zákazníkov. Ak chceme byť popredná chemická spoločnosť pre našich zákazníkov, rastieme tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Vďaka našim odborným znalostiam, inovatívnemu a podnikateľskému duchu a sile nášho integrovaného Verbund systému rozhodujúcim spôsobom prispievame k zmene sveta. To je náš cieľ. To je to, čo nás poháňa a čo robíme najlepšie: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Svet stojí pred mnohými výzvami. Klimatické zmeny postupujú, svetová populácia rastie a spolu s ňou aj potreba potravín. Čoraz viac ľudí žije v mestách a narastá dopyt po mobilite jednotlivcov. Avšak prírodné zdroje sú obmedzené. Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme riešenia, ktoré umožnia udržateľný rast. A v tom hrá kľúčovú úlohu chémia, ktorá môže pomôcť prekonať výzvy sveta takmer vo všetkých oblastiach života. Vďaka spojeniu našich odborných znalostí a schopností našich zákazníkov môžeme spoločne vyvíjať udržateľné a ziskové riešenia.

Cieľ našej spoločnosti 


Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Naše inovácie, produkty a technológie pomáhajú okrem iného efektívnejšie využívať prírodné zdroje, vyrábať dostatok potravín pre každého, znižovať emisie, umožňovať ekologickú mobilitu, zlepšovať možnosti obnoviteľnej energie a zvyšovať energetickú efektívnosť budov. Náš cieľ odráža to, čo robíme a prečo to robíme: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Chceme pokračovať v ziskovom raste a pozitívne prispievať k prospechu spoločnosti a životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Naši zákazníci sú našou prioritou číslo jeden. Všetko, čo robíme, chceme vidieť optikou významu pre zákazníka. BASF dodáva produkty a služby viac ako 90 000 zákazníkom1 z rôznych sektorov takmer v každej krajine na celom svete. Portfólio našich zákazníkov zahŕňa významných globálnych hráčov, stredné podniky aj koncových spotrebiteľov. Naše komplexné portfólio produktov znamená, že sme aktívni v mnohých hodnotových reťazcoch a sieťach na vytváranie hodnôt. Využívame rôzne obchodné stratégie, ktoré prispôsobujeme potrebám jednotlivých priemyselných odvetví a trhov. Siahajú od vedúceho postavenia v oblasti nákladov na základné chemikálie až po systémové riešenia šité na mieru zákazníkom.

Chceme byť pre našich zákazníkov najatraktívnejším partnerom pri zvládaní všetkých výziev, ktoré sa dajú riešiť pomocou chémie. Preto sa naďalej zameriavame na zákazníkov a ich potreby.

Viac informácií v Online správe spoločnosti BASF za rok 2020

1 Počet zákazníkov sa vzťahuje na všetky externé spoločnosti (sold-to parties), ktoré mali zmluvu so skupinou BASF v príslušnom obchodnom roku, v rámci ktorého sa generovali služby.