TOP
Slovensko
Kto sme
Slovensko
Kto sme

Naša stratégia

V BASF sme nadšení z chémie a našich zákazníkov. Ak chceme byť popredná chemická spoločnosť pre našich zákazníkov, budeme rásť tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Vďaka našim odborným znalostiam, inovatívnemu a podnikateľskému duchu a sile nášho integrovaného Verbund systému rozhodujúcim spôsobom prispievame k zmene sveta, v ktorom žijeme. To je náš cieľ. To je to, čo nás poháňa a čo robíme najlepšie: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Skupina BASF v skratke

Prečítajte si o hospodárskych výsledkoch BASF v roku 2019.

 

Vďaka demografickým zmenám a novým digitálnym technológiám sa dnes svet mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Vzhľadom na obmedzené prírodné zdroje, klimatické zmeny a zvyšujúce sa nároky rastúcej populácie, musia naši zákazníci z rôznych odvetví a krajín čeliť rôznorodým spoločenským aj environmentálnym výzvam. Chémia má pri riešení mnohých týchto otázok kľúčový význam. Kombináciou našej jedinečnej odbornosti s kompetenciami našich zákazníkov môžeme spoločne vyvinúť ziskové, inovatívne a udržateľné riešenia pre tieto globálne výzvy.

Orientácia na zákazníka

Naši zákazníci sú našou prioritou číslo jeden. Všetko, čo robíme, chceme vidieť optikou významu pre zákazníka. BASF dodáva produkty a služby viac ako 100 000 zákazníkom1 z rôznych sektorov takmer v každej krajine na celom svete. Portfólio našich zákazníkov zahŕňa významných globálnych hráčov, stredné podniky aj koncových spotrebiteľov.

Naším cieľom je dať zákazníka do centra našich rozhodnutí a všetkého, čo robíme.

Schopnosť optimálne kombinovať naše hĺbkové odborné znalosti so širokou škálou zdrojov odráža našu ambíciu byť viac ako len dodávateľ. Sme poskytovateľ systémov orientovaný na riešenie. Chceme úzko spolupracovať s našimi partnermi pri vývoji zákazkových riešení, ktoré sú ziskové aj udržateľné. Spolu s našimi zákazníkmi prispievame svojimi odbornými znalosťami k optimalizácii procesov a aplikácií.

Viac (EN)

1 Počet zákazníkov sa vzťahuje na všetky externé spoločnosti (sold-to parties), ktoré mali zmluvu so skupinou BASF v príslušnom obchodnom roku, v rámci ktorého sa generovali služby.  

Prečítať si viac: