TOP
Slovensko
Kto sme

Stratégia a organizácia

Našou ambíciou je byť v očiach našich zákazníkov poprednou svetovou chemickou spoločnosťou. Naše nadšenie pracovať pre zákazníkov chceme ešte zosilniť v celej našej organizácii. Chceme rásť tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Takto tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

Tlačová konferencia ohľadom novej stratégie BASF

Nová stratégia publiková dňa 20.11.2018.

 

Vďaka demografickým zmenám a novým digitálnym technológiám sa dnes svet mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Vzhľadom na obmedzené prírodné zdroje a zvyšujúce sa nároky zákazníkov musia naši zákazníci z rôznych odvetví a krajín čeliť rôznorodým spoločenským aj environmentálnym výzvam. Chémia má pri riešení týchto otázok kľúčový význam.

V budúcnosti sa budeme snažiť ešte lepšie predvídať a plniť potreby našich zákazníkov. Do budúcnosti máme jeden jasný cieľ: Zákazníkom chce BASF ponúknuť nový zážitok. Keď spojíme naše jedinečné znalosti v oblasti chémie so schopnosťami našich zákazníkov, dokážeme spoločne vyvíjať ziskové a zároveň zodpovedné riešenia pre spoločnosť a celú planétu. Môžeme teda rásť tak, že z toho budeme mať zisk my aj spoločnosť okolo nás.


V našom koncepte Verbund inteligentne spájame výrobné továrne a technológie v záujme efektívneho využívania zdrojov a našich odborných znalostí. Naše inovácie už vyše 150 rokov významne pomáhajú meniť svet k lepšiemu. Pretože to je náš cieľ. V tomto sme najlepší: Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.
 

Prečítať si viac o našich oblastiach činností a cieľoch.

Inovácie

Prostredníctvom našich výrobkov a procesov prinášame trvalo udržateľné riešenia celosvetových problémov.

Trvalá urdžateľnosť

Zaoberáme sa riešeniami z oblasti hospodárstva, životného prostredia i celej spoločnosti, a prispievame tak k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Magazín Creating Chemistry

V našom online magazíne sa môžete dočítať o témach, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú náš svet a ktoré budú mať vplyv aj na budúcnosť.