Kto sme

Značka BASF


Chceme, aby bola spoločnosť BASF vnímaná ako vedúca značka v chemickom priemysle. Náš firemný cieľ – tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť – a naše hodnoty spolu tvoria základ značky BASF.

Ide o prepojenosť, ktorá stelesňuje jednu z hlavných silných stránok spoločnosti BASF: náš koncept Verbund. Verbund spoločnosti BASF je to, čo umožňuje inovatívne riešenia pre udržateľnú budúcnosť. Chceme to komunikovať po celom svete a urobiť to hmatateľným.

Tvrdenie "We create chemistry" ("Tvoríme chémiu"), ako sa uvádza v logu spoločnosti BASF, nám pomáha zakotviť našu stratégiu orientovanú na riešenia a naše odborné znalosti vo vnímaní verejnosti. Kdekoľvek sa naše zainteresované strany stretnú s našou značkou, chceme ich ubezpečiť, že spoločnosť BASF je synonymom inovácií a udržateľnosti. To buduje dôveru u našich zákazníkov, prispieva k našej povesti a hodnote našej spoločnosti. Pravidelne meriame úspešnosť našej značky a komunikácie. To nám poskytuje relevantný a zmysluplný pohľad na to, ako je značka BASF vnímaná medzi cieľovými skupinami. Vďaka tomu môžeme ďalej zdokonaľovať profil značky a rozvíjať stratégie a opatrenia na neustále zlepšovanie statusu našej značky.