Slovensko
Kto sme

Naše ciele

Obchodný úspech zajtrajška znamená vytváranie hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť a obchodnú činnosť. V celom našom hodnotovom reťazci sme si stanovili ambiciózne globálne ciele. Transparentne komunikujeme naše výsledky, aby naši zákazníci, investori, zamestnanci a iné zainteresované osoby mohli monitorovať naše napredovanie. Chceme rásť rýchlejšie než trh, pokračovať vo zvyšovaní ziskovosti, dosiahnuť návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) výrazne nad úrovňou nákladov na kapitál a každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku.

Okrem týchto finančných cieľov sledujeme aj rozsiahle ciele udržateľnosti. V tejto súvislosti sme výrazne zvýšili náš cieľ zníženia CO2 v roku 20211. Chceme posilniť zameranie nášho produktového portfólia na udržateľnosť a v roku 2022 aktualizovať naše ciele v oblasti riadenia produktové portfólio2Snažíme sa tiež posilniť udržateľnosť v našich dodávateľských reťazcoch a zodpovedne využívať prírodné zdroje. Chceme ešte viac zvyšovať bezpečnosť výroby. Okrem toho sa v rámci našej spoločnosti zameriavame na podporu diverzity a vytváranie pracovného prostredia, v ktorom budú mať naši zamestnanci pocit, že môžu prosperovať a podávať tie najlepšie výkony.

Hlavným cieľom týchto čiastkových cieľov je viesť našu obchodnú činnosť do udržateľnej budúcnosti a zároveň prispievať k implementácii Rozvojovej agendy OSN (SDGs). Zameriavame sa na problémy, kde môžeme ako spoločnosť významne napomôcť, napríklad v oblasti ochrany klímy, udržateľnej spotreby a výroby či boja proti hladu.

Stav dosahovania cieľov v roku 2021

Ziskový rast

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

SDG 3

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Účinná ochrana klímy

green background image with with text 13-climate action
SDG

Udržateľné portfólio produktov

icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Zodpovedné obstarávanie

8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Efektívne využívanie zdrojov a bezpečnosť výroby

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Angažovanosť a diverzita zamestnancov

5-gender equality
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

1 Zahŕňa emisie Scope 1 a Scope 2. V marci 2021 sme nahradili náš predchádzajúci cieľ CO2-neutrálneho rastu do roku 2030 (východiskový rok 2018: 21,9 miliónov metrických ton CO2e) nový, ambicióznejší cieľ ochrany klímy znížiť celkové CO2 o 25% v porovnaní s rokom 2018 (nový cieľ: 16,4 milióna metrických ton CO2e).

2 Náš predajný cieľ pre Akcelerátory na rok 2025 sme už dosiahli. Následne v priebehu roku 2022 zaktualizujeme cieľ riadenia nášho produktového portfólia.

3 Viac informácií o Rozvojovej agende OSN a na stránke sustainabledevelopment.un.org

4 Dividenda navrhovaná Radou výkonných riaditeľov

Konáme v súlade s Rozvojovou agendou OSN