TOP
Slovensko
Kto sme

Zamestnanci

Naši zamestnanci významne prispievajú k dlhodobému úspechu BASF. Chceme, aby naša spoločnosť priťahovala a udržala si talentovaných ľudí, a aby podporovala ich osobný rozvoj. Preto sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, ktoré ľudí inšpiruje a spája. Je založené na prirodzenom vodcovstve, vychádzajúcom zo vzájomnej dôvery, úcty a odhodlaniu pre špičkovú výkonnosť. 

Naši ľudia sú kľúč k úspešnej implementácii BASF stratégie. S inovatívnymi a udržateľnými riešeniami pozitívne prispievajú k zmene sveta, v ktorom žijeme. Zostávame presvedčení o hodnote vynikajúcich zamestnancov, lídrov a pracovných podmienkach. Našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom ešte vyššiu úroveň diferencovaných a prispôsobených produktov aj služieb. V rámci aktualizovanej firemnej stratégie budeme našu pozornosť sústrediť na angažovanosť zamestnancov a vplyvné vedenie.

Vo všetkom, čo robíme, sme odhodlaní dodržiavať medzinárodne uznávané pracovné a sociálne štandardy. Chceme, aby naše pracovné podmienky boli motorom inovácií. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je začleniť rozmanitosť. Chceme, aby naši zamestnanci prosperovali a najlepšie prispievali svojim vlastným talentom – aj vzhľadom na čoraz rýchlejšie sa meniace prostredie, najmä v dôsledku demografických zmien a digitalizácie prácovných postupov. Celoživotné vzdelávanie a individuálny rozvoj zamestnanca tvoria pre to základ. Kompenzácia a benefity, ako aj možnosti na rovnováhu osobného a pracovného života, dopĺňajú náš atraktívny balík ponúk. Sledujeme hodnotenie nás, ako zamestnávateľa, aby sme v budúcnosti mohli do spoločnosti prilákať talentovaných ľudí. Naši zamestnanci taktiež zohrávajú dôležitú úlohu ako ambasádori BASF.

Počet zamestnancov

Na konci roku 2018 mala spoločnosť BASF 122 404 zamestnancov (2017: 115 490), z toho 3 174 učňov (2017: 3 103). 
3 226 zamestnacov mali zmluvy na dobu určitú (z toho 40,9% tvorili ženy). Vyšší počet zamestnancov bol predovšetkým spôsobený akvizíciou od spoločnosti Bayer. Okrem toho bolo do celkového počtu zamestnancov k 31. decembru 2018 zahrnutých aj 2 017 zamestnacov z vyradenej divízie ropa a zemný plyn.

Počet zamestnancov skupiny BASF podľa regiónov

(Celkovo: 122 404, z toho 25,1 % žien, k 31. decembru 2018)