Slovensko
Kto sme

Zamestnanci

Naši zamestnanci významne prispievajú k úspechu BASF. Chceme, aby naša spoločnosť priťahovala a udržala si talentovaných ľudí, a aby podporovala ich osobný rozvoj. Preto sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, ktoré ľudí inšpiruje a spája. Je založené na prirodzenom vodcovstve, vychádzajúcom zo vzájomnej dôvery, úcty a odhodlaniu pre špičkovú výkonnosť. 

Naši ľudia sú kľúč k úspešnej implementácii BASF stratégie. S inovatívnymi a udržateľnými riešeniami pozitívne prispievajú k zmene sveta, v ktorom žijeme. Zostávame presvedčení o hodnote vynikajúcich zamestnancov, lídrov a pracovných podmienkach. Našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom ešte vyššiu úroveň diferencovaných a prispôsobených produktov aj služieb. V rámci firemnej stratégie sústreďujeme našu pozornosť na angažovanosť zamestnancov a vplyvné vedenie.

Vo všetkom, čo robíme, sme odhodlaní dodržiavať medzinárodne uznávané pracovné a sociálne štandardy. Chceme, aby naše pracovné podmienky boli motorom inovácií. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je začleniť rozmanitosť. Chceme, aby naši zamestnanci prosperovali a najlepšie prispievali svojim vlastným talentom – aj vzhľadom na čoraz rýchlejšie sa meniace prostredie, najmä v dôsledku demografických zmien a digitalizácie prácovných postupov. Celoživotné vzdelávanie a individuálny rozvoj zamestnanca tvoria pre to základ. Kompenzácia a benefity, ako aj možnosti na rovnováhu osobného a pracovného života, dopĺňajú náš atraktívny balík ponúk. Sledujeme hodnotenie nás, ako zamestnávateľa, aby sme v budúcnosti mohli do spoločnosti prilákať talentovaných ľudí. Naši zamestnanci taktiež zohrávajú dôležitú úlohu ako ambasádori BASF.

Počet zamestnancov

Počet zamestnancov k 31. decembru 2020 klesol na 110 302 v porovnaní s 117 628 zamestnancami, ktorých sme mali k 31. decembru 2019. Pokles spôsobil najmä predaj podniku so stavebnými hmotami, ktorý ovplyvnil približne 7 500 zamestnancov. Kompenzačným faktorom bola akvizícia podniku s polyamidmi od spoločnosti Solvay, vďaka ktorej sa pridalo k skupine BASF Group asi 1 200 zamestnancov, vrátane zamestnancov spoločných prevádzok Butachimie SNC a Alsachimie S.A.S., obe so sídlom pri francúzskej obci Chalampé, ktorí sa rátali pomerne. Zamestnali sme 3 120 učňov1 (3 161 v roku 2019). 2 128 zamestnancov malo pracovnú zmluvu na dobu určitú (z toho 44,0 % boli ženy).

1Učňovský program spoločnosti BASF je zameraný na prípravu žiakov na technické, vedecké a obchodné povolania, ako aj na remeselné profesie.

employees-by-region.jpg