Kto sme

Zamestnanci

Naši zamestnanci významne prispievajú k úspechu BASF. Chceme, aby naša spoločnosť priťahovala a udržala si talentovaných ľudí, a aby podporovala ich osobný rozvoj. Preto sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, ktoré ľudí inšpiruje a spája. Je založené na prirodzenom vodcovstve, vychádzajúcom zo vzájomnej dôvery, úcty a odhodlaniu pre špičkovú výkonnosť. 

Naši ľudia sú kľúč k úspešnej implementácii BASF stratégie. S inovatívnymi a udržateľnými riešeniami pozitívne prispievajú k zmene sveta, v ktorom žijeme. Zostávame presvedčení o hodnote vynikajúcich zamestnancov, lídrov a pracovných podmienkach. Našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom ešte vyššiu úroveň diferencovaných a prispôsobených produktov aj služieb. V rámci firemnej stratégie sústreďujeme našu pozornosť na angažovanosť zamestnancov a vplyvné vedenie.

Vo všetkom, čo robíme, sme odhodlaní dodržiavať medzinárodne uznávané pracovné a sociálne štandardy. Chceme, aby naše pracovné podmienky boli motorom inovácií. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je začleniť rozmanitosť. Chceme, aby naši zamestnanci prosperovali a najlepšie prispievali svojim vlastným talentom – aj vzhľadom na čoraz rýchlejšie sa meniace prostredie, najmä v dôsledku demografických zmien a digitalizácie prácovných postupov. Celoživotné vzdelávanie a individuálny rozvoj zamestnanca tvoria pre to základ. Kompenzácia a benefity, ako aj možnosti na rovnováhu osobného a pracovného života, dopĺňajú náš atraktívny balík ponúk. Sledujeme hodnotenie nás, ako zamestnávateľa, aby sme v budúcnosti mohli do spoločnosti prilákať talentovaných ľudí. Naši zamestnanci taktiež zohrávajú dôležitú úlohu ako ambasádori BASF.

Počet zamestnancov

K 31. decembru 2022 sa počet zamestnancov zvýšil na 111 481 v porovnaní s 111 047 zamestnancami, ktorých sme mali k 31. decembru 2021. Nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením počtu zamestnancov v Ázii a Tichomorí, najmä pre nový závod Verbund v Čan-ťiang v Číne. Okrem toho jednotka Global Business Services prispela k rastu v Nemecku, Ázii a Tichomorí a Južnej Amerike. Okrem toho investičný projekt na rozšírenie infraštruktúry a výrobných závodov na materiály pre batérie v závode Schwarzheide v Nemecku viedol k zvýšeniu počtu zamestnancov. Odpredaj obchodu s kaolínovými nerastmi a pozastavenie obchodných aktivít v Rusku mali kompenzačný vplyv. Zamestnali sme 3 049 učňov1 (2021: 3 028). 2 468 zamestnancov malo zmluvy na dobu určitú (z toho 47,4 % tvorili ženy).

1Učňovský program spoločnosti BASF je zameraný na prípravu žiakov na technické, vedecké a obchodné povolania, ako aj na remeselné profesie.

Zamestnanci skupiny BASF podľa regiónov

(Celkovo: 111 481 zamestnancov, z toho 26,4 % tvorili ženy. Údaje ku 31. decembru 2022)

BASF Group employees by region