Slovensko
Kto sme

Zamestnanci

Naši zamestnanci významne prispievajú k úspechu BASF. Chceme, aby naša spoločnosť priťahovala a udržala si talentovaných ľudí, a aby podporovala ich osobný rozvoj. Preto sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, ktoré ľudí inšpiruje a spája. Je založené na prirodzenom vodcovstve, vychádzajúcom zo vzájomnej dôvery, úcty a odhodlaniu pre špičkovú výkonnosť. 

Naši ľudia sú kľúč k úspešnej implementácii BASF stratégie. S inovatívnymi a udržateľnými riešeniami pozitívne prispievajú k zmene sveta, v ktorom žijeme. Zostávame presvedčení o hodnote vynikajúcich zamestnancov, lídrov a pracovných podmienkach. Našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom ešte vyššiu úroveň diferencovaných a prispôsobených produktov aj služieb. V rámci firemnej stratégie sústreďujeme našu pozornosť na angažovanosť zamestnancov a vplyvné vedenie.

Vo všetkom, čo robíme, sme odhodlaní dodržiavať medzinárodne uznávané pracovné a sociálne štandardy. Chceme, aby naše pracovné podmienky boli motorom inovácií. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je začleniť rozmanitosť. Chceme, aby naši zamestnanci prosperovali a najlepšie prispievali svojim vlastným talentom – aj vzhľadom na čoraz rýchlejšie sa meniace prostredie, najmä v dôsledku demografických zmien a digitalizácie prácovných postupov. Celoživotné vzdelávanie a individuálny rozvoj zamestnanca tvoria pre to základ. Kompenzácia a benefity, ako aj možnosti na rovnováhu osobného a pracovného života, dopĺňajú náš atraktívny balík ponúk. Sledujeme hodnotenie nás, ako zamestnávateľa, aby sme v budúcnosti mohli do spoločnosti prilákať talentovaných ľudí. Naši zamestnanci taktiež zohrávajú dôležitú úlohu ako ambasádori BASF.

Počet zamestnancov

K 31. decembru 2021 sa počet zamestnancov zvýšil na 111 047 v porovnaní s 110 302 zamestnancami, ktorých sme mali k 31. decembru 2020. Nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením počtu zamestnancov v Ázii a Tichomorí, najmä v súvislosti s vytvorením spoločnosti BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd., ako aj v prípade novej lokality Verbund v Čan-ťiang v Číne. Odpredaj obchodu s pigmentmi, ktorý zahŕňal približne 2 500 zamestnancov, mal kompenzačný vplyv. Zamestnávali sme 3 028 učňov (2020: 3 120). 2 329 zamestnancov malo pracovnú zmluvu na dobu určitú (z toho 47,6% boli ženy). 

1Učňovský program spoločnosti BASF je zameraný na prípravu žiakov na technické, vedecké a obchodné povolania, ako aj na remeselné profesie.

employees-by-region-2021.png

Zamestnanci spoločnosti BASF podľa regiónov

(Celkovo: 111 047, z toho 26,1 % tvorili ženy. Výsledky k 31. decembru 2021)