22 maja 2023
Media

BASF na debacie PIPC w ramach programu ChemHR

16 maja 2023 r. odbyła się debata w ramach Programu ChemHR organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Spotkanie odbyło się w formule dyskusji, tzw. „okrągłego stołu”. BASF Polska reprezentował Jarosław Muczek, Head of Communications & Governmental Relations.

 

Spotkanie rozpoczęła dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji  w Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Miało ono charakter otwartej dyskusji, podczas której zaproszeni eksperci poruszyli zagadnienia z obszarów:

  • Kształcenie a potrzeby przemysłu – czy programy nauczania uwzględniają rozwój nowych technologii, potrzeby przemysłu.
  • Czy można zaobserwować zmniejszające się zainteresowanie uczniów kierunkami chemicznymi?
  • Nowe formy zdobywania wiedzy i kompetencji – współpraca na linii biznes-ośrodki akademickie.
  • Zielone kompetencje – nowe kompetencje związane z zieloną transformacją przemysłu chemicznego.

Dyskusję prowadziła Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca Prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska oraz współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego.

Podczas spotkania BASF Polska reprezentował Jarosław Muczek, Head of Communications & Governmental Relations, który zaprezentował wszystkie aktualnie prowadzone projekty edukacyjne BASF we współpracy z uczelniami. „Naszym zdaniem najważniejsze dla studentów jest pokazanie im pracy w branży chemicznej od strony praktycznej. Ważne jest uświadomienie, że ukończenie studiów chemicznych to niekoniecznie praca w laboratorium, ale to może być szeroka perspektywa pracy w sprzedaży, marketingu, product managemencie, customer service, czy w działach technicznych. I temu służą nasze regularne wykłady i spotkania na uczelniach prowadzone właśnie przez praktyków – pracowników BASF. 

Więcej infomacji na temat spotkania tutaj: https://pipc.org.pl/pierwsze-w-tym-roku-spotkanie-biznesu-i-nauki-w-ramach-programu-chemhr/