30 listopada 2021
Media

Marek Jagieła ekspertem na TECHCO FORUM

W dniach 23-24 listopada odbyła się druga edycja TECHCO Forum. Jest to wydarzenie łączące w sobie trzy kluczowe wydarzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej oraz Projekt Chemia 4.0.

 

Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku w BASF Polska podczas swojego panelu: „Z ODPADU DO SUROWCA – JAK ZAMKNĄĆ OBIEG?”, omówił znaczenie rozwoju recyklingu chemicznego i o osiągnięciu celu zielonej transformacji, oraz opowiedział o działaniach, związanych z gospodarką obiegu zamkniętego które podejmuje BASF Polska.

Wydarzenia takie jak TECHCO Forum stanowią doskonałą platformę do prowadzenia dyskusji oraz dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie najnowszych rozwiązań dla polskiego przemysłu.

Ostatnia aktualizacja 30 listopada 2021